in

NOVIGRAD/ROVINJ: Učitelji i odgojitelji uče NTC metode u radu s djecom

Obrazovanje budućnosti: Gradovi Rovinj i Novigrad pripremaju svoje učitelje i odgojitelje na primjenu NTC metode u radu s djecom

Dr. Rajović u Rovinju

U veljači je na praktičnim seminarima dr. sc. Ranka Rajovića sudjelovalo preko 130 odgojitelja, učitelja i drugih stručnjaka u odgoju i obrazovanju djece
Priprema li današnji sustav obrazovanja djecu za zanimanja budućnosti? S kojim usvojenim vještinama i znanjem učenici upisuju srednju školu, fakultet, ali i osnovnu školu? Briga o kvalitetnijem (ne)formalnom odgoju i obrazovanju kao i razvoj intelektualnih sposobnosti kroz ranu stimulaciju predstavljaju temelj na kojem se zasniva suradnja između NTC (Nurturing Talented Children) sustava učenja i vrtićkih i osnovnoškolskih institucija Grada Rovinja i Grada Novigrada.

U okviru ove suradnje gradovi Novigrad i Rovinj sufinancirali su pohađanje programa NTC sustava učenja za sve svoje odgojitelje, učitelje i ostalo stručno osoblje. Program, koji je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, sastoji se od 3 stupnja. U veljači je na prvom dijelu seminara u Novigradu sudjelovalo preko 40 osoba dok se nastavak edukacije očekuje u nadolazećoj školskoj godini. Uz edukaciju odgajatelja i učitelja, talijanska osnovna škola iz Novigrada u svom je rasporedu već uvrstila radionice NTC sustava učenja jednom tjedno tijekom produženog boravka.

„Prilikom učenja po NTC metodi djeca razvijaju svoje motoričke sposobnosti, divergentno i asocijativno mišljenje kao i metajezično znanje, kreativnost i empatiju – objasnila je Eva Fernetich, ravnateljica novigradske Talijanske osnovne škole -.

S druge strane, kroz radionice NTC metode učitelji mogu znatno bolje procijeniti vještine djeteta i aktivno promatrati njen/njegov napredak, razvijati nove strategije u nastavi i približiti se kognitivnoj razini pojedinog djeteta.“
Osim stručnjaka u području odgoja i obrazovanja, većinom odgojitelji, učitelji, pedagozi i psiholozi, u Rovinju program NTC sustava učenja pohađali su i roditelji te se zbog velikog interesa prvi stupanj održao u dva navrata – u rujnu 2019. godine i veljači 2020. godine – a drugi stupanj se održao 12. 2. 2020.

Tako je na interaktivnim edukacijama dr. Rajovića u Rovinju sudjelovalo preko 90 polaznika, a treći i posljednji dio programa u ovome je gradu na rasporedu početkom svibnja.
Od rane stimulacije do funkcionalnog znanja kroz igru.

„NTC sustav potiče razvoj vještina, znanja i emocija koje se vrlo često u današnje doba zaboravljaju i zapostavljaju radi ubrzanog načina života – rekla je Sandra Orbanić, ravnateljica dječjeg vrtića „Neven“ iz Rovinja.

-Svjesni činjenice koliko i na koji način igra utječe na rad i razvoj mozga, a pogotovo od najranije dobi, NTC pruža dobru bazu (kroz igre i ciljano osmišljene aktivnosti) koja će kasnije pružiti pozitivan efekt na djetetov cjelokupni rast i razvoj – nastavlja Orbanić.

– Osim navedenog, smatram važnim istaknuti kako je Program posebno važan u području predškolskog obrazovanja jer omogućuje odgojiteljima i stručnim suradnicima prepoznavanje djetetovih posebnosti, ali i ranu detekciju jakih područja pojedinaca (npr. darovitost kod određenog djeteta i sl.)“ zaključila je ravnateljica DV „Neven“.

Sličnog je mišljenja i ravnateljica Eva Fernetich koja je rekla: „Primjenjujući NTC sustav učenja školski će sustav postati puno fleksibilniji te će se više vremena posvetiti praktičnoj nastavi, logici i ponovnom vraćanju prirodi. I što je najvažnije, tempo učenja bit će u potpunosti prilagođeno potrebama i prirodnom ritmu učenja djeteta.“
NTC sustav učenja je specijalizirani program zasnovan na teorijskim osnovama neurologije, neuropsihologije i drugih znanosti, posebice onih pedagoškog smjera poput obiteljske pedagogije, didaktike i metodike za predškolski i osnovnoškolski uzrast. Radi se o inovativnom pristupu učenju u kojem se kroz igru potiče uspješan psihomotorni razvoj djeteta.

Program nudi razne tehnike načine prepoznavanja darovitosti djece, njihove karakteristike i putove k povećanju IQ-a, razvoja sposobnosti i stvaralačkog mišljenja, naglašava se značaj obitelji i šire društvene zajednice u razvoju darovite djece.

NTC metoda učenja provodi se u 15 europskih zemalja uključujući i Hrvatsku. Dr. Ranko Rajović, doktor interne medicine iz Novog Sada, autor je Nurturing Talented Children (NTC) sustava učenja, a područje kojim se bavi je neurofiziologija i njezina primjena u pedagogiji. Predsjednik je Odbora za darovite, međunarodne udruge Mensa i UNICEF-ov suradnik na projektu ranog poticanja intelektualnog razvoja djece.

POREČ: Besplatna edukacija o paušalnom oporezivanju obrta i poreznim propisima

Pijan i bez vozačke ‘zaradio’ kaznu od 10.000 kuna