in

Novigrad za maturante organizira pripreme za državnu maturu

Foto Dids za Pexels - Ilustracija

U Osnovnoj školi Rivarela u Novigradu, od 12. do 19. lipnja, za maturante gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola s područja grada Novigrada, održat će se pripreme za državnu maturu za jačanje osnovnih vještina i kompetencija iz hrvatskog jezika i matematike.

Pripreme za državnu maturu održavat će se u popodnevnim satima svakog radnog dana, u periodu od 16.30 do 19.40 sati, u blokovima od dva školska sata priprema za hrvatski jezik, te dva školska sata priprema za matematiku. U programu priprema vodit će se računa o aktivnom učenju temeljenom na dosadašnjim ispitima državne mature s naglaskom na novosti koje donosi ovogodišnja državna matura. Pripreme za matematiku vodit će Tamara Sapanjoš, mag.oec., nastavnik izvrsni savjetnik u Gospodarskoj školi u Bujama, a pripreme za hrvatski jezik i književnost, Dunja Pašić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti.

Budući da program priprema financira Grad Novigrad u dogovoru s voditeljicama programa, program priprema je besplatan za maturante koji su prijavili ispit državne mature u školskoj godini 2023./2024., a prijave se zaprimaju do popunjenja planiranih mjesta ili do najkasnije 10. lipnja.

Zainteresirani za program priprema mogu se javiti u Gradsku upravu Grada Novigrada, Meri Salamon, telefonom ( 052 / 757 055; int. 215) ili e-mailom (meri.salamon@novigrad.hr).

špina voda

Dijelovi Poreča i Tara bez vode 3. lipnja

Horizont Poreč organizira školu jedrenja za djecu iz Žminja i Tinjana