in

Općina Vrsar: Natječaj za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij

Foto Tanja Kocijančić

Za studijsku godinu 2021./2022. osigurana su u proračunu Općine Vrsar sredstva za jednu novu stipendiju na poslijediplomskom (specijalističkom ili doktorskom) studiju.
Visina stipendije iznosi 1.000 kuna mjesečno.
Stipendija se odobrava za period trajanja poslijediplomskog studija propisanog
statutom obrazovne ustanove, do najviše 6 semestara. Pravo na isplatu stipendije stječe se za
školsku godinu u kojoj je natječaj raspisan. Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje. Isplata se obavlja putem žiro-računa jedne od poslovnih banaka.

Pravo na stipendiju imaju postdiplomanti s prebivalištem na području Općine Vrsar koji stvarno borave na području Općine Vrsar i nisu u radnom odnosu. Pravo na stipendiju mogu ostvariti postdiplomanti koji nemaju stipendiju iz drugih izvora.

Molba za stipendiju podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar u vremenu do 15.08.2022. godine, na temelju Oglasa objavljenog na oglasnoj ploči i službenim web stranicama Općine www.vrsar.hr.
Uz molbu, kandidati moraju u roku iz prethodnog stavka dostaviti potvrdu o upisu na
poslijediplomski studij (s naznakom o vrsti, godini i ukupnom trajanju studija), prijepis
ocjena na diplomskom studiju za studente prve godine poslijediplomskog studija, odnosno
prijepis ocjena na poslijediplomskom studiju za studente druge i treće godine studija, tri
izjave: o prebivalištu i stvarnom boravištu, o neprimanju stipendije iz drugih izvora, izjava o
nezaposlenosti (izjave je moguće preuzeti u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela ili sa web
stranica Općine Vrsar-Orsera www.vrsar.hr).

Funtana - Foto Istra Terra Magica

FUNTANA: Vijećnici odlučuju o prodaji općinskih nekretnina

meso trgovina hrana butiga market pixabay ilustracija

Iz prodaje se hitno povlači meso zbog opasnosti od salmonele