in

POREČ organizira 1. Sajam karijera za srednjoškolce

Prvi „Sajam karijera“, jednodnevna manifestacija namijenjena maturantima i općenito učenicima srednjih škola, održat će se u sportskoj dvorani Žatika u utorak 8. studenog 2022. godine od 11 do 17 sati. Organizatori su Grad Poreč, Klub za mlade Poreč, Srednja škola Mate Balote Poreč i Turističko ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč.

Ideja o organizaciji ovakve manifestacije nastala je kao odgovor na provedeno istraživanje o potrebama, problemima i interesima porečkih mladih, nastalo prilikom izrade strateškog dokumenta „Lokalnog programa za mlade Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2022.-2026.“ u okviru kojeg su učenici srednjih škola posebno istaknuli potrebu dobivanja potpunih informacija na jednom mjestu o mogućnostima nastavka školovanja i odabira zanimanja.

„Sajam karijera“ je manifestacija namijenjena učenicima-maturantima i učenicima srednjih škola općenito, s područja Poreštine i cijele Istre, s ciljem informiranja o mogućnostima nastavka školovanja na visokoškolskim učilištima u Republici Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji.

Predstavljanje će biti organizirano na postavljenim info punktovima izlaganjem promotivnih materijala i usmenim informiranjem, kao i kratkim 15-minutnim predstavljanjem i prezentacijom u tri dvorane.

vižinada vinska večer

Turistička zajednica Vižinade traži direktora/icu

Fotografija – sudionici na press konferenciji s lijeva na desno: Anita Pilat POUP, Bernard Šešo DIP Rijeka, Karmen Vučetić DIP Rijeka, Snježana Radetić POUP, Andrej Marušić DANTE Rijeka, Lorena Rajko D.I.Poreč, Giulia Ukušić Šalja Polidor kamp

POMOĆ PRI ZAPOŠLJAVANJU: U Poreču predstavljen projekt EDUKOSI.TURIZAM – Edukacija osoba s invaliditetom