in

Porečki Insitut za poljoprivredu i turizam potpisao suradnju sa Sveučilištem u Rijeci

Foto Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

Jučer, 25. listopada, u Rijeci su Institut za poljoprivredu i turizam i Sveučilište u Rijeci svečano potpisali sporazum o suradnji na istraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima. Sporazum su potpisali ravnatelj Instituta za poljoprivredu i turizam dr. sc. Dean Ban i rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija.

Foto Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Foto Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

Potpisanim sporazumom definirana su načela dugoročne suradnje između Sveučilišta i Instituta na zajedničkim projektima istraživanja, razvoja i obrazovanja iz područja djelatnosti Instituta za poljoprivredu i turizam i Sveučilišta u Rijeci. Potpisani Sporazum je okvirnog karaktera, a suradnja unutar svakog područja od zajedničkog interesa provodit će se u okviru pojedinačno ugovorenih projekata.

Potpisom ovog sporazuma Institut i Sveučilište iskazali su interes za suradnjom na svim područjima od zajedničkog interesa, a posebno kroz:

 1. zajedničko prijavljivanje znanstveno-istraživačkih projekata na međunarodne i domaće izvore financiranja,
 2. zajednički nastup prema gospodarstvu i javnoj upravi vezano za istraživanja,
 3. stručni rad te obrazovanje,
 4. planiranje i provođenje znanstvenoistraživačkog rada,
 5. korištenje opreme Instituta i Sveučilišta u svrhu realizacije istraživačkog i nastavnog rada,
 6. donošenje prijedloga za osuvremenjivanje nastavnih programa i istraživačkih laboratorija,
 7. organiziranje i održavanje znanstvenih i stručnih skupova te gostujućih i pozvanih predavanja od zajedničkog interesa,
 8. izbor tema seminarskih, završnih i diplomskih radova u svrhu stručne orijentacije studenata te dogovorno definiranje tema završnih i diplomskih radova,
 9. organiziranje i provođenje stručne prakse studenata te stručnih posjeta objektima Instituta i Sveučilišta,
 10. zajedničko organiziranje, održavanje i provođenje cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih koji su od zajedničkog interesa za Institut i Sveučilište;
 11. provođenje svih oblika znanstvenog i stručnog usavršavanja koje je od interesa za Institut i Sveučilište.

Za koordinaciju i razvoj dugoročne suradnje u ime Sveučilišta zadužen je prorektor za strateške projekte prof. dr. sc. Saša Zelenika, a u ime Instituta pomoćnik ravnatelja za znanost dr. sc. Igor Lukić, priopćeno je iz Instituta.

Foto Tanja Kocijančić

POREČ: Korisnike Doma za starije razveselili zboraši iz Galije

voda pixabay špina ilustracija

Bez vode 27. listopada Buići i Žbandaj