in

Projekt STREAM u Poreču: Prvašići učili o poplavama i dobili slikovnice

Foto Grad Poreč - Slikovnice za prvašiće u projektu STREAM

Nedavno, pred kraj nastave, prvašići  Osnovne škole Poreč, Osnovne škole Finida, Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin, te područnih škola Nova Vas i Žbandaj imali su edukacije na temu spašavanja i brzog reagiranja u slučajevima poplava, u sklopu EU projekta STREAM. U sklopu projekta STREAM, Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte Grada Poreča-Parenzo uz edukacije za djecu za svakog su učenika namijenili i slikovnicu sa uputama kako se ponašati i što napraviti u slučaju poplave. 

Grad Poreč – Parenzo počeo je s provedbom EU projekta STREAM (Strategic development of flood management) iz Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020. u travnju 2020 godine, a cilj je poboljšati praćenje rizika i povećati upravljačku sposobnost za brzo reagiranje na katastrofalne poplave izradom karata rizika i razvojem plana upravljanja rizikom od poplava.

Grad Poreč. prvašići foto slikovnica stream
Foto Grad Poreč – Slikovnice za prvašiće u projektu STREAM

Na projektu sudjeluje 16 partnera iz Italije i Hrvatske. Vodeći partner je Razvojna agencija Zadarske županije Zadra Nova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.411.657,83 €, a budžet Grada Poreča – Parenzo iznosi 327.875,00 €, uz stopu sufinanciranja od 85%, objavio je Grad Poreč.

Fešta u Kršetama - Foto Grad Buje

ISTRA: U Kršetama u četvrtak proslava sv. Petra i Pavla uz oldtimere, ples i muziku

Foto Grad Poreč

Polaznici porečkog Ljetnog kampa u društvu terapeutskih pasa