in

Sajam karijera u Poreču 15.11., rekordan odaziv fakulteta i poslodavaca

Sajam karijera u Poreču - Foto Tanja Kocijančić

Nakon vrlo uspješnog prvog izdanja, u porečku dvoranu Žatika vraća se  „Sajam karijera“, jednodnevna manifestacija namijenjena maturantima i općenito učenicima srednjih škola, koja će se održati u srijedu 15. studenog 2023. godine od 11 do 15 sati, a odaziv obrazovnih ustanova i poslodavaca je rekordan te je svoje sudjelovanje najavilo 45 ustanova/tvrtki.

Organizatori su Grad Poreč-Parenzo, Klub za mlade Poreč-Club per i giovani Parenzo, Srednja škola Mate Balote Poreč i Turističko ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč. Ideja o organizaciji ovakve manifestacije nastala je kao odgovor na provedeno istraživanje o potrebama, problemima i interesima porečkih mladih, nastalo prilikom izrade strateškog dokumenta „Lokalnog programa za mlade Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2022.-2026.“ u okviru kojeg su učenici srednjih škola posebno istaknuli potrebu dobivanja potpunih informacija na jednom mjestu o mogućnostima nastavka školovanja i odabira zanimanja.  

„Sajam karijera“ je manifestacija namijenjena učenicima-maturantima i učenicima srednjih škola općenito, s područja Poreštine i cijele Istre, s ciljem informiranja o mogućnostima nastavka školovanja na visokoškolskim učilištima u Republici Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji.

Ove godine sudjeluje rekordan broj visokoškolskih ustanova:

                JAVNA VISOKA UČILIŠTA

                JAVNA SVEUČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

                Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

                Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli

                Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković

                Fakultet informatike u Puli

                Filozofski fakultet u Puli

                Fakultet prirodnih znanosti u Puli

                Tehnički fakultet u Puli

                Muzička akademija u Puli

                Dizajn i audiovizualne komunikacije

                Medicinski fakultet u Puli

                Sveučilište u Rijeci

                Građevinski fakultet u Rijeci

                Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

                Tehnički fakultet u Rijeci

                Filozofski fakultet u Rijeci

                Pravni fakultet u Rijeci

                Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci

                Ekonomski fakultet u Rijeci

                Sveučilište Sjever

                Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

                Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

                Sveučilište u Zagrebu

                Prirodoslovno-matematički fakultet

                Fakultet elektrotehnike i računarstva

                Fakultet prometnih znanosti

                Geotehnički fakultet

                Tekstilno tehnološki fakultet

                Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

                JAVNA VELEUČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

                Veleučilište u Rijeci

                Poljoprivredni odjel Poreč          

                Tehničko veleučilište u Zagrebu

                Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru        

                PRIVATNA VISOKA UČILIŠTA

                PRIVATNA SVEUČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

                Hrvatsko katoličko sveučilište

                Sveučilište VERN

                PRIVATNA VELEUČILIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

                Veleučilište Baltazar Zaprešić

                Veleučilište Edward Bernays

                Veleučilište ASPIRA

                Istarsko veleučilište

                PRIVATNE VISOKE ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ

                Visoka poslovna škola “PAR”

                RIT Croatia

                STRANA VISOKA UČILIŠTA

                Sveučilište u Ljubljani

                Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

                Univerza na Primorskem

                UNIVERSIT? DEGLI STUDI DI UDINE

                USLUGE PROFESIONALNOG INFORMIRANJA

                Meraklis

                POSLODAVCI U TURIZMU

                Maistra

                Valamar

                Plava laguna

                Aminess

                OSTALO

                Policijska akademija Prvi hrvatski redarstvenik

                Policijska škola »Josip Jović«      

Predstavljanje će biti organizirano na postavljenim info punktovima izlaganjem promotivnih materijala i usmenim informiranjem, a ulaz je za sve besplatan.

Izvor Grad Poreč

POREČ priprema prebogat program za proslavu Sv. Maura – Od besplatne palente s brodetom do 500 čaša pjenušca Agrolagune

Foto Grad Poreč solarni paneli sunčana solarna elektrana

Sunčani ured Grada Poreča poziva na besplatno predavanje “Kako do vlastite solarne elektrane?”