in

Sv. Petar u Šumi sufinancira nabavku školskog pribora svakom djetetu

Škola u Sv. Petru u Šumi

Općina Sv. Petar u Šumi ove će godine sufinancirati nabavu radnih bilježnica i školskog pribora za sve učenike od 1. do 8. razreda područne osnovne škole u Sv. Petru u Šumi. Sagledavajući iskazane potrebe i mogućnosti proračuna općine odlukom načelnika Marija Bratulića sufinancirat će se nabava radnih bilježnica i školskog pribora.

Financijska pomoć dodijelit će se roditeljima učenika koji imaju prebivalište na području Općine Sv. Petar u Šumi u iznosu od 200 kuna za svako dijete.

Ova financijska pomoć realizirat će se na način da će se dodijeljeni iznos uplatiti na tekući račun roditelja nakon dostave zahtjeva u Jedinstveni upravni odjel općine do zaključno 30. rujna 2021. godine. 

Poreč u Mariboru na konferenciji za podršku lokalnim vlastima na putu prema boljoj klimatskoj budućnosti

TAR-VABRIGA: Rujanski turistički rezultati izvanredni. Još ima puno gostiju