in

Velik dan za porečki TUŠ A. Štifanića – Peršurić: Dogovorena kupnja zemljišta za školski praktikum

Foto Grad Poreč

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić najavio je da će Grad Poreč otkupiti zemljište koje se nalazi u neposrednoj blizini Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića. Kupnjom tog zemljišta stvorit će se preduvjeti za realizaciju planiranog projekta izgradnje školskog praktikuma za potrebe škole.

srednja škola antuna štifanića tuš poreč
Foto Tanja Kocijančić

„Grad Poreč nije osnivač srednjih škola u našem gradu, već je to Istarska županija, ali smo im oduvijek podrška i želimo im pomoći da imaju što bolje uvjete za svoje učenike i održavanje nastave. Baš zato stoji dogovor sa školom da se za potrebe praktične nastave uredi praktikum u sklopu same škole. Kupnja zemljišta površine 242m², koje je trenutno u vlasništvu Autotransa, konkretan je korak u tom smjeru.“, kaže porečki gradonačelnik i dodaje kako ovom kupnjom Grad Poreč nastavlja s okrupnjavanjem zemljišta u vlasništvu Grada, koja se potom koriste za javne društvene namjene – izgradnju vrtića, društvenih domova, igrališta..

Navedeno zemljište se po važećem detaljnom planu uređenja nalazi u obuhvatu plana s određenom namjenom prostora javne društvene namjene D4-škola, a nakon što je ovlašteni procjenitelj utvrdio vrijednost zemljišta, sredstva su za kupnju osigurana u gradskom proračunu. Po potpisu kupoprodajnog ugovora, kreće planiranje i projektiranje te dobivanje građevinske dozvole, sve u dogovoru s ravnateljicom škole Tatjanom Gulić Pisarević.

S gotovim projektom, škola će ga biti spremna kandidirati na eventualno financiranje iz EU fondova i ostalih natječaja, saznajemo u Gradu Poreču.

Izvor Policijska uprava istarska

U Istri uhićen vozač teretnog vozila: Sjeo za volan iako mu je vozačka ukinuta

Foto POU Buje

Odgođen koncert Zvjezdana Ružića u Momjanu