in

Za one koji žele upisati studij za trenera donosimo sve informacije

Ilustracija

Donosimo sve potrebne informacije za upis pristupnika na preddiplomske stručne studije Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studijskog centra za izobrazbu trenera, za akademsku godinu 2020./21.

Kao i do sada, studij će se izvoditi kao izvanredni i redoviti preddiplomski stručni studij Izobrazbe trenera na koji će se kandidati moći upisati na sljedeće smjerove:

– za izvanredni studij: FITNES, KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA, SPORTSKA REKREACIJA I RAZNI SPORTOVI (Akrobatski Rock and Roll, Atletika, Badminton, Bejzbol, Biciklizam, Biljar, Boks, Dizanje utega, Hokej na travi, Hrvanje, Jedrenje, Jedrenje na daski, Judo, Kajakaštvo, Karate, Kickboxing, Klizanje, Konjički sport, Košarka, Kuglanje, Mačevanje, Nogomet, Odbojka, Pikado, Ples, Plivanje, Ritmička gimnastika, Rukomet, Skijanje, Sportska gimnastika, Stolni tenis, Streličarstvo, Streljaštvo, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Vaterpolo i Veslanje).

– za redoviti studij: FITNES, KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA, SPORTSKA REKREACIJA

Po završetku studija, kako redovitog, tako i izvanrednog, polaznici stječu stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u fitnesu, kondicijskoj pripremi sportaša, sportskoj rekreaciji ili izabranom sportu, 180 ECTS bodova i stručni naziv STRUČNI PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS) TRENERSKE STRUKE.

VAŽNO !:

Ove godine, prijave se podnose na sljedeći način:

I. REDOVITI PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
– uvjet je završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju te položena državna matura (OSIM ZA KANDIDATE KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJU ŠKOLU ŠKOLSKE 2008./09. GODINE I RANIJE, S TIM DA PO KRITERIJU DRŽAVNE MATURE NA RANG LISTI PRIORITETA ZA UPIS NE OSTVARUJU NIKAKVE BODOVE )

– pristupnici moraju izvršiti prijavu elektroničkim putem preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr.

– PRIJAVU U NISpVu IZVRŠAVAJU I ONI KANDIDATI KOJI NISU POLAGALI DRŽAVNU MATURU

pristupnici  koji  se  nisu  prijavili  preko  NISpVu  sustava  NEĆE  MOĆI  pristupiti  razredbenom postupku  u
navedenom roku

II. IZVANREDNI PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
–  uvjet  je  završena  srednja  škola  u  četverogodišnjem  trajanju  te  položena  državna  matura  (OSIM  ZA
KANDIDATE KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJU ŠKOLU ŠKOLSKE 2008./09. GODINE I RANIJE, S TIM DA PO KRITERIJU DRŽAVNE MATURE NA RANG LISTI PRIORITETA ZA UPIS NE OSTVARUJU NIKAKVE BODOVE )

– pristupnici moraju izvršiti prijavu elektroničkim putem preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr.

– PRIJAVU U NISpVu IZVRŠAVAJU I ONI KANDIDATI KOJI NISU POLAGALI DRŽAVNU MATURU

Osim prijave za upis na studij, koji pristupnici izravno unose u NISpVU, pristupnici su također dužni predati prijavu za razredbeni ispit (dodatna provjera motoričkih sposobnosti i specifičnih motoričkih znanja). Prijava za razredbeni ispit  šalje  se  ISKLJUČIVO PREPORUČENOM POŠTOM  od  1.6.  do  10.6.2020. godine  na  adresu Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15 (s naznakom Studijski centar za izobrazbu trenera), na propisanom obrascu koji se preuzima s internetske stranice KIF- a  OVDJE.
Prijave za upis na studij u eventualnom rujanskom roku za nepopunjena upisna mjesta na svim smjero vima i
primat će se od 31.8.- 4. 9. 2020. godine.

Svi pristupnici, osim kategoriziranih sportaša (od I.-VI. kategorije za izvanredni studij) koji upisuju sport iz kojeg imaju kategorizaciju, prijavljeni na natječaj za upis na studij na bilo koji od smjerova podliježu provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili motoričkih sposobnosti.

Kategorizirani sportaši koji imaju pravo na izravni upis TAKOĐER SU DUŽNI SUDJELOVATI na razredbenom postupku zbog provjere znanja plivanja i utvrđivanja zdravstvenog statusa.

RAZREDBENI ISPIT ODRŽAT ĆE SE U PONEDJELJAK 6. I UTORAK 7. SRPNJA 2020. GODINE S POČETKOM U 08:00
SATI NA KINEZIOLOŠKOM FAKULTETU U ZAGREBU, HORVAĆANSKI ZAVOJ 15.

Razredbeni ispit u eventualnom rujanskom roku održat će se u srijedu, 9.9.2020. godine s početkom u 8.00 sati. Potpune informacije možete pročitati u natječajima koji se nalaze u privitku i na internetskim stranicama KIF-a OVDJE.

Svi potrebni obrasci za prijavu (Obrazac prijave za razredbeni ispit, Obrazac potvrde o zdravstvenoj sposobnosti i Obrasci izjava) nalaze se u privitku, a studenti ih mogu preuzeti i sa internetske stranice KIF-a.

U slučaju potrebe za dopunskim informacijama možete se obratiti tajnici predstojnika SCIT-a, Ivani Degirmendžić na broj telefona 01/36 58 623 ili putem elektroničke pošte:  scit@kif.hr  te u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta na broj telefona 01/36 58 625 ili putem elektroničke pošte:  referada@kif.hr .

rovinj

No new Covid-19 cases for third day in a row

Potpisano pismo podrške rovinjskoj bolnici «Martin Horvat» koja traži proširenje mreže bolničke djelatnosti u Istarskoj županiji