in

Zašto porečki roditelji moraju školi predati bjanko zadužnicu za marendu?

-Kada ćete kao gradonačelnik svoj porečkoj djeci koja pohađaju osnovnu školu osigurati besplatan školski obrok? Zašto jedna od tri osnovne škole na području grada, OŠ Poreč, kao instrument osiguranja plaćanja od roditelja traži bjanko zadužnicu? Odobravate li kao gradonačelnik Poreča, koji je suosnivač škole, ovakav način „utjerivanja“ dugova od roditelja za školske marende? U OŠ Finida i TOŠ „Bernardo Parentin“ se bjanko zadužnica od roditelja ne traže, i toplo se nadam da će to tako i ostati. Besplatne marende za sve učenike su civilizacijsko dostignuće koje imaju i „siromašnije“ općine i gradovi. Izgleda da Grad Poreč ima novaca za pokazivanje, ali ne i za “male” stvari koje građanima puno znače, glasilo je vijećniko pitanje SDP-ovca Gorana Gašparca na aktualnom satu zadnje sjednice Gradskog vijeća.

Odgovorila je pročelnica za društvene djelatnosti Vesna Kordić, koja je rekla da su razlog uvođenja bjanko zadužnica dugovi roditelja, odnosno neplaćanje marendi.

-Trebalo je naći rješenje kako da roditelji počnu plaćati svoje obaveze. Zato se uz ugovor za 8 godina školovanja prilaže bjanko zadužnica. Otkad je to uvedeno rezultat je da škola gotovo više i nema dugova, naglasila je Kordić.

Isto se pitanje na vijeću pojavilo i prije dvije godine zbog negodovanja roditelja, kada je na vijeću ravnateljica OŠ Poreč Nadia Kos odgovorila zašto su za boravak djece u produženom boravku uveli obavezu predaje bjanko zadužnice. U međuvremenu je zadužnica uvedena i za marendu.

Evo što je ravnateljica Kos tada rekla:

„Naša škola pruža uslugu produženog boravka i toplog obroka po cijeni od osam kuna za obrok, dakle, naplaćujemo isključivo namirnice, dok se cijena ostalih troškova podmiruje iz sredstava resornog ministarstva iz redovnih prihoda, rekla je Kos, dodavši kako je dug roditelja prema školi u jednom trenutku prerastao iznos od 200 tisuća kuna. Kako škola mora poslovati bez dobitka i gubitka, kao svaka druga javna ustanova, sugerirano im je da iskoriste zakonsku mogućnost bjanko zadužnice, što je uprava škole i učinila.

Budući da po zakonu o obveznim odnosima ne smije biti diskriminacije među korisnicima, za sve vrijedi isto pravilo: svi će dati bjanko zadužnicu koja vrijedi osam godina, odnosno do kraja školovanja. Ako se usluge budu redovito plaćale, zadužnica se neće aktivirati, nego vratiti roditeljima kad dijete izađe iz naše ustanove. Želimo naviknuti roditelje da redovito plaćaju svoje troškove“.

Gašparac je postavio na istoj sjednici i pitanje o cijenama mjesečne autobusne karte za učenike: 

„Kada ćete kao gradonačelnik grada Poreča, po ugledu na neke općine i gradove u okruženju (npr. Općinu Tar-Vabriga), osigurati besplatni školski prijevoz za sve porečke učenike (osonvnoškolce i srednjoškolce)? Je li moguća revizija sadašnjih cijena karata s obzirom na udaljenost od škole? Naime, cijena mjesečne autobusne karte, koja je subvencionirana 75%, još je uvijek visoka, a kriterij za cijenu je nejasan. Primjerice, mjesečna karta od Stranića (300 kn) je cca 80 kn skuplja nego karta od Kukci, a radi se svega o 1.5 km razlike. Cijena od Kaštelira je skoro identična onoj od Stranića, a djeca koja imaju 8. sat nemaju prijevoza do Stranića, Rošina i slično, već samo do Kukaca, što znači da ostatak puta moraju pješačiti.“

Dosad uloženo 600 milijuna kuna: Za gradnju NOVE BOLNICE Opća bolnica Pula zadužuje se za još 150 milijuna kuna

SKUPO PLATILI DIVLJANJE PO IPSILONU: Jedan u BMW-u vozio 248, a drugi u Opelu 214 na sat