in

OD SAVUDRIJE DO BRESTOVE – Obavljeno uzorkovanje kakvoće mora na 215 plaža

Foto TZ Poreč

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 15. do 17. lipnja proveo III. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 215 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 19 ºC do 23 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 18 ºC do 27 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na svih 215 mjernih točaka odnosno u 100 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te su dostupni putem slijedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca , priopćeno je iz Istarske županije.

U FUŠKULINU promocija knjige „Anton Štifanić Nini – Prekinute vizije“

NEMA VIŠE ZATVARANJA EKONOMIJE: Hrvatska se mora pripremiti na ljetni mini korona party ili je čeka kaos