in

Općina Funtana objavila javni poziv za financiranje udruga

Sjedište općinske uprave u Funtani

Općina Funtana donijela je odluku o raspisivanju javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana za 2023. godinu.           Ovom Odlukom raspisuje se Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv), koji će se financirati iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu, Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel, i to:

  • Program 3002 Školstvo i obrazovanje, Aktivnost A300206 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju – 400,00 eura,
  • Program 3003 Kultura, Aktivnost A300301 Poticanje ustanova i udruga u kulturi – 1.330,00 eura,
  • Program 3004 Sport i rekreacija, Aktivnost A300402 Poticanje sportskih udruga – 76.150,00 eura,
  • Program 3005 Socijalna skrb, Aktivnost A300502 Poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera – 2.820,00 eura,
  • Program 3006 Civilno društvo i ostale društvene potrebe, Aktivnost A300602 Ostale društvene potrebe – 16.400,00 eura.

          Javni poziv je otvoren do 24. veljače 2023. godine.

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva objavljena je na mrežnim stranicama Općine Funtana (www.funtana.hr) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.udruge.gov.hr).

Foto TZ Labin - Rabac

Noć muzeja u petak u Labinu – Evo što su pripremili Narodni muzej i Gradska galerija

nesreća auto na krovu promet vatrogasci

Kod Rovinjskog Sela udario u kameni nasip. Auto završio na krovu, a vozač u bolnici