in

Općina Tar-Vabriga objavila natječaj za sufinanciranje udruga

Sjedište općinske uprave u Taru - Istarska ulica - Foto Tanja Kocijančić

Općina Tar-Vabriga otvorila je javni natječaj za financijske potpore programima i projektima udruga koji se financiranju iz proračuna Općine Tar-Vabriga za 2024. godinu.
Prijave programa/projekta podnose se na propisanim obrascima kojih Prijavitelji mogu podignuti u pisarnici Općine ili preuzeti sa web stranica Općine http://tar-vabriga.hr.
Sve je informacije moguće dobiti slanjem upita na e-mail c.radoicovich@tar-vabriga.hr, pozivom na broj 052/443-120 ili 091 443 0042.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu: Općina Tar-Vabriga, Istarska 8, 52465 Tar, najkasnije do 11.02.2024. godine, s naznakom: JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARAJ.
Osim za financiranje programa i projekata udruga, Javni natječaj se objavljuje za
financiranje, odnosno sufinanciranje:
– podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga,
– programa javnih potreba koje provode udruge i koje su u pojedinim područjima
propisane posebnim zakonima,
– rada udruga pružatelja socijalnih usluga putem socijalnog ugovaranja,
– obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata
ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,
– za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene
udrugama koje provode programe i projekte.

Prijave se podnose za projekte – kratkoročne, manje opsežne, uglavnom
jednokratne aktivnosti, u koje je uključen manji broj korisnika te koje se provode u
toku jedne kalendarske godine; te za programe – dugoročne i opsežne aktivnosti, u
koje je uključen veći broj korisnika te koje se provode kontinuirano kroz duži niz
godina. U sklopu ovog Javnog natječaja, prijave programa i projekata mogu podnijeti sve
zainteresirane udruge sa sjedištem na području Općine, odnosno udruge koje imaju
članove s područja Općine ili interesa za djelovanjem na području

policija traka mjesto nesreće

VIŽINADA: Mladići opljačkali staricu u njenom domu. Ušli su tražeći hranu

Foto Istarska županija

Istarska županija u 2023. godini vodeća po izdvajanjima za zdravstvo