in

Općina Tar-Vabriga otvorila natječaj za financiranje udruga

Foto Tanja Kocijančić

Općina Tar-Vabriga objavila je JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE, tj. za financijske potpore programima i projektima udruga koji se financiranju iz proračuna ove općine za 2020.

Prijave programa/projekta podnose se na propisanim obrascima kojih prijavitelji mogu podignuti u pisarnici Općine ili preuzeti sa web stranica Općine http://tar-vabriga.hr.

Sve je informacije moguće dobiti slanjem upita na e-mail c.radoicovich@tar-vabriga.hr, pozivom na broj 052/443-120 ili 091 443 0042

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, ISTARSKA 8, 52465 TAR-TORRE, najkasnije do 14.02.2020. godine, s naznakom: JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARAJ.

Gradska knjižnica Poreč: Putujemo u Japan s Majom Klarić

Gradska knjižnica Poreč: Putujemo u Japan s Majom Klarić

Nakon dva poraza porečke odbojkašice čeka tjedan pun novih sportskih uzbuđenja

Nakon dva poraza porečke odbojkašice čeka tjedan pun novih sportskih uzbuđenja