in

Općina Vižinada objavila oglas za prodaju nekretnina vrijednih skoro 589.000 eura

Vižinada/Foto Studio Sonda - Ilustracija

Općina Vižinada objavila je 10. siječnja 2024. javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine koji je otvoren 15 dana. U nastavku pogledajte što se nudi, a za više informacija o uvjetima natječaja kliknite OVDJE . Navedene cijene su početne, u eurima.


3670/2 k.o. Vižinada Vižinada 320,00
građevinsko zemljište u
izgrađenom dijelu građevinskog
područja naselja VižinadaVisinada
17.762,59 eura
2.
4261, 4087/16 k.o. Vižinada Vižinada 761,00
zgrada javne namjene neto
korisne površine 459,60 m2 s
pripadajućim dvorištem u
izgrađenom dijelu građevinskog
područja naselja VižinadaVisinada
500.000,00 eura

 1. 3373/6
  k.o. Vižinada Vižinada 198,00
  građevinsko zemljište u
  izgrađenom dijelu građevinskog
  područja naselja VižinadaVisinada
  13.079,56 eura
 2. 3373/7
  k.o. Vižinada Vižinada 504,00
  građevinsko zemljište u
  izgrađenom dijelu građevinskog
  područja naselja VižinadaVisinada
  30.550,36 eura
 3. 3647/1
  k.o. Vižinada Vižinada 219,00
  građevinsko zemljište u
  izgrađenom dijelu građevinskog
  područja naselja VižinadaVisinada u suvlasništvu Općine
  Vižinada-Visinada u dijelu od
  2/4 dijela
  6.410,10 eura
 4. 3456/5
  k.o. Vižinada Vižinada 235,00
  građevinsko zemljište u
  izgrađenom dijelu građevinskog
  područja naselja VižinadaVisinada
  13.413,00 eura
  7.
  164/2
  k.o. Vižinada Vižinada 1991,00
  poljoprivredno zemljište u
  suvlasništvu Općine Vižinada –
  Visinada u dijelu 824/1991
  dijela
  7.254,02 eura
 5. Početna cijena za nekretnine iz točke 1. ovog natječaja utvrđena je na temelju
  Procjembenog elaborata tržišne vrijednosti nekretnina uvećano za troškove procjene.
 6. Nekretnina iz članka 1. ove Odluke opisana pod rednim brojem 7. i to k.č. 164/2 k.o.
  Vižinada po namjeni je poljoprivredno zemljište te se istu ne može otuđiti niti
  prenamijeniti u roku od deset (10) godina od dana sklapanja ugovora o prodaji. Zabrana
  otuđenja predmetne nekretnine upisuje se u zemljišne knjige istodobno s upisom prava
  vlasništva kupca.
  Nekretnine opisane u točki 1. pod rednim brojem 2. i to k.č. 4261, k.č. 4087/16, obje k.o.
  Vižinada mogu se kupiti pod uvjetom da se iste ne mogu otuđiti u roku od deset (10)
  godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, te da ih treba privesti namjeni u roku od
  pet (5) godina od sklapanja ugovora o kupoprodaji. Zabrana otuđenja i obaveza
  privođenja namjeni predmetnih nekretnina upisuje se u zemljišne knjige istodobno s
  upisom prava vlasništva kupca.
 7. Nekretnine opisane u točki 1. pod rednim brojem 2. i to k.č. 4261, k.č. 4087/16, obje k.o.
  Vižinada prodaju se uz primjenu prava prvokupa. Zabilježba prava prvokupa nekretnina
  upisuje se u zemljišne knjige istodobno s upisom prava vlasništva kupca.

kaštelir škola vrtić

VIIŽINADA – KAŠTELIR: Obavijest o predupisima u 1. razred u OŠ Višnjan

policija

Istra: Pod utjecajem alkohola izazvao nesreću. Naletio na prometni znak i kameni zid