in

Općina Vrsar objavila natječaj za financiranje projekata udruga

Foto Tanja Kocijančić - Vrsar - Općinsko sjedište na Trgu Degrassi

U Proračunu Općine Vrsar za 2023. godinu planirana su sredstva za tekuće donacije udrugama namijenjene zadovoljavanju javnih potreba od interesa za opće dobro u sljedećim područjima: gospodarstvo; kultura; sport i rekreacija; zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja; te razvoj civilnog društva. Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 138.230,00 EUR koja se mogu dodijeliti putem ovog javnog natječaja raspodijeljena su po područjima, kako slijedi:

– za gospodarstvo 8.494,00 EUR, okvirni broj udruga je tri, minimalan iznos donacije 650,00 EUR, a maksimalan 4.500,00 EUR;

– za kulturu 6.636,00 EUR, okvirni broj udruga je tri, minimalan iznos donacije 400,00 EUR, a maksimalan 4.000,00 EUR;

– za sport i rekreaciju 92.000,00 EUR, okvirni broj udruga je dvanaest, minimalan iznos donacije je 300,00 EUR, a maksimalan  42.000,00 EUR;

– za zaštitu, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja 3.500,00 EUR, okvirni broj udruga je četiri, minimalan iznos donacije je 500,00 EUR, a maksimalan 1.500,00 EUR;

– za razvoj civilnog društva 27.600,00 EUR, okvirni broj udruga je sedam, minimalan iznos donacije je 400,00 EUR, a maksimalan  20.000,00 EUR.

Prijave se, na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranicama općine na www.vrsar.hr, šalju preporučeno poštom ili neposredno predaju u pisarnici na sljedeću adresu:

Općina Vrsar-Orsera

Jedinstveni upravni odjel

Trg Degrassi 1

52450 Vrsar-Orsera

uz naznaku „Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu koje provode udruge – ne otvaraj“

ili se šalju elektroničkim putem na e-mail adresu:

opcina-vrsar@vrsar.hr

uz naznaku predmeta „Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu koje provode udruge – ne otvaraj“.

Sve prijave moraju, neovisno o načinu dostave, prispjeti na gore navedene adrese najkasnije do ČETVRTKA, 16.02.2023. u 12.00 sati.

Svi prijavitelji obvezno moraju dostaviti adresu elektronske pošte, jer će se sva komunikacija davatelja sredstava, dostava odluka i rokovi za prigovore odvijati i računati od dana slanja elektronskom poštom.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postavljati isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: iskra.jelicic@vrsar.hr, uz naznaku  „Javni natječaj 2023 – udruge“.

Funtana - Foto Istra Terra Magica

Općina Funtana objavila godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja

Zračna luka Pula - Ilustracija - Photo: Srećko Niketić/PIXSELL

HGK: Europske komore protiv dodatnog oporezivanja zračnog prijevoza i brodarstva