in

Pokrenuta izrada UPU-a Vižinada sjever – Osigurat će se lokacije za poticanu stanogradnju, zdravstveni centar…

Vižinada

Općinsko vijeće Vižinade usvojilo je odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Vižinada sjever.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje plana su osiguranje preduvjeta za uređenje prostora te provedba ciljeva prostornog uređenja za područje obuhvata plana sukladno prostornim planovima šireg područja, izrada plana u sadržajnom i pojmovnom pogledu, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i drugim važećim propisima, utvrđivanje planskih mjera i uvjeta za uređenje dijela građevinskog područja s posebnim prikazom dijela za provođenje demografskih mjera stambenog zbrinjavanja i poticajne stanogradnje, utvrđivanje planskih mjera i uvjeta za uređenje izdvojenog građevinskog područja sportsko-rekreacijske zone Vižinada s mogućnošću izgradnje javnih sadržaja kao što je zdravstveni centar i slično. Zatim razlozi donošenja su i utvrđivanje uvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture i prometa, te rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Detaljne informacije o izradi ovog UPU-a mogu se dobiti u sjedištu općine na telefon 052/446-425, putem e-maila opcina@vizinada.hr ili na web stranici www.vizinada.hr.

Biciklistički klub Poreč organizirao full moon biciklijadu

U Hrvatskoj je 85.000 turista: U subotu stižu Slovaci, Mađari i Česi