in

Grad Poreč o netočnim izjavama vijećnika Maurizia Zennara vezano za prodaju gradske imovine

Žuta zgrada u Poreču - Foto Google Street View

Prenosimo u cijelosti priopćenje Grada Poreča: S obzirom da je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 9. kolovoza nezavisni vijećnik Maurizio Zennaro za govornicom iznio neistinite, neutemeljene i neprovjerene informacije vezano za prodaju gradske imovine u cilju točnog informiranja javnosti i medija, dostavljamo točne i provjerene informacije, potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom i dokazima.

Vijećnik je na vijeću tvrdio da je za nekretninu na k.č. 466, u 125/222, 125 m2 gradske imovine prodano za cijenu od 319 eura po metru kvadratnom ili 291.500 kuna, što nije točno.

Točna je informacija da se radi o nekretnini koja predstavlja dio posebne uporabne cjeline, te u nju nema direktnog pristupa s ceste.
Temeljem zahtjeva vlasnika preostalog dijela zgrade za otkup ostatka suvlasničkog dijela u vlasništvu Grada Poreča, tadašnji gradski Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom angažirao je ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Danijela Simonettija, dipl.ing.građ.
Na Javnom natječaju (objavljenom 30. listopada 2019. godine temeljem Odluke KLASA: 370-03/17-01/80, URBROJ: 2167/01-09/01-19-2,) objavljena je prodaja suvlasničkog dijela – posebni dio oznake „A“ u zgradi na k.č. 466, u 125/222 dijelu, ukupne površine 64,69m2 s početnom cijenom od 265.000,00 kuna, odnosno 546 eura po metru kvadratnom, temeljenoj na procjeni ovlaštenog procjenitelja. Na natječaju je ostvarena cijena od 291.500 kuna, odnosno 600 eura po metru kvadratnom, tj. viša cijena od službeno procijenjene, a ne kako je tvrdio vijećnik Zennaro da je prodano ukupno 125m2 po cijeni od 2.332 kuna ili 310 eura po metru kvadratnom.
Nadalje, vezano za navode vijećnika  da je Gradsko vijeće pri samom kraju prošlog saziva, izglasalo kupovinu udjela zgrade u vlasništvu SDP-a u tzv. “žutoj zgradi“ po cijeni od 3.500 eura po kvadratnom metru, točna je informacija da je Gradsko vijeće donijelo 22. veljače 2021. godine Odluku o kupnji poslovnog prostora na prvom katu zgrade izgrađene na k.č. 3893/2, k.o. Poreč po cijeni od 1.389 eura po metru kvadratnom, što je manje od one procijenjene od ovlaštenog stalnog sudskog vještaka Jadrana Tintora, dipl.ing.građ, koja je iznosila 1468 eura po metru kvadratnom.
Radi se o uređenom poslovnom prostoru, privedenom uporabi te je kupnjom tog prostora Grad postao jedinim vlasnikom cijele nekretnine. I to je platio manje od službeno procijenjene, a ne kako je tekstu navedeno po 3.500 eura po metru kvadratnom.
Zaključno, Grad Poreč pravne je poslove kupoprodaje realizirao temeljem prethodnog nalaza i procjene ovlaštenih vještaka o realnim vrijednostima nekretnina, sve u skladu sa zakonom.

Tako je neuređeno spremište i dio terase koji ne predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu i koji nema direktnog pristupa s ceste, Grad prodao po višoj cijeni od procijenjene, dok je uređeni poslovni prostor u zgradi u kojoj je postao jedini vlasnik otkupio po cijeni nižoj od procijenjene, što su točne i potkrijepljene informacije.

Snimku prijenosa sjednice vijeća možete pogledati na Facebook stranicama Grada Poreča na linku https://www.facebook.com/GradPorecCittaDiParenzo/videos/202973351796326

POREČ prvi u Hrvatskoj uvodi gradski prijevoz električnim busom – Za početak se uvode dvije linije

Ministarstvo opozvalo s tržišta popularne sladolede