in

Milos: Najvažniji projekti uređenje starogradske jezgre i glavnog gradskog trga

Anteo Milos - Foto IDS

U 2022. godinu Novigrad ulazi s budžetom od 55,31 milijuna kuna

Na posljednjem zasjedanju novigradskog Gradskog vijeća prihvaćen je proračun u iznosu od 55,31 milijuna kuna. “S ovakvim proračunom naš društveni standard bit će znatno viši, kvalitetniji i osobito bogatiji za jednu novu ustanovu u kulturi – Centar za manifestacije i kulturu (CMIK), za čiju smo djelatnost predvidjeli u 2022. godini 1,2 milijuna kuna“, istaknuo je gradonačelnik Cittanova Anteo Milos.

Nakon izgradnje nove Gradske knjižnice i Muzeja Lapidarium građani Novigrada će u novoobnovljenom objektu bivše kinodvorane (Doma kulture) dobiti odlične sadržaje za sustavni kulturni i civilizacijski napredak, istaknuo je Milos. Kod pripreme prijedloga proračuna vodila se briga o utjecaju pandemije na gospodarstvo i turizam, ali i rastuću inflaciju, zbog koje raste cijena investicija i pada kupovna moć građana.

– Ono čega smo kao Grad već godinama držimo je politika što manje opterećenja naših građana kroz poreze i druge naknade. Podsjećam da Novigrad nije nikada uvodio prirez na dohodak te je jedan od samo dva istarska grada koji nemaju prirez, a tu je i činjenica kako neka davanja, poput komunalne naknade, nismo mijenjali i poskupljivali već godinama, podsjetio je Milos.

Gradonačelnik je istaknuo da će se u 2022. godini iz gradskog budžeta za društvene djelatnosti izdvojiti ukupno 21 milijun kuna, a u razne investicijske projekte uložiti više od 50 milijuna kuna, od čega je nešto više od 45 milijuna kuna iz vanjskih izvora, a ostalo će uložiti Grad. Kao najvažnije projekte izdvojio je uređenje starogradske jezgre i glavnog gradskog trga, nadogradnju pročistača otpadnih voda na najviši stupanj pročišćivanja, proširenje muzeja Gallerion, uređenje poučne staze na ušću Mirne, dovršetak izgradnje zgrade u okviru projekta subvencionirane stanogradnje i naravno- početak rada CMIK-a.

– Valja naglasiti da je za ovakav naš standard u najvećoj mjeri zaslužno naše gospodarstvo, novigradski poduzetnici i gospodarstvenici koji odlično rade i generiraju porezne prihode, a nama je da ih pametno, odgovorno i korisno usmjerimo, na dobrobit cijele lokalne zajednice i svih naših sugrađana, zaključio je Milos.

Amandman na proračun podnio je vijećnik Mate Gavrića (lista grupe birača) koji je predložio uvođenje nove stavke od 50 tisuća kuna za izradu spomen obilježja u znak trajnog sjećanja i zahvalnosti hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na njihovom doprinosu obrani i oslobađanju Hrvatske. Amandman je prihvaćen te je postao sastavnim dijelom proračuna, a za navedeni je iznos umanjena stavka – investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada.

Potom je prijedlog novog novigradskog proračuna jednoglasno usvojen, a isto tako i izmjene starog proračuna kojima je dotadašnji proračun s izvorno 55,7 milijuna kuna umanjen na 54,2 milijuna kuna odnosno neznatno za tri posto. Dana je suglasnost za kreditno zaduživanje Neapolisa u iznosu od 1,4 milijuna kuna, a riječ je o kreditu kojim će se financirati zamjena umjetne trave na nogometnom igralištu u Dajli.

Također je povećana stopa poreza na potrošnju s 1,5 na 3 posto s obzirom da je uslijed pandemije bila smanjena, ali to je bila privremena mjera uslijed otežane gospodarske aktivnosti. No, kako su ostvareni izrazito uspješni rezultati turističke sezone tijekom 2021. godine, novom odlukom porez na potrošnju vraća se na prvotno stanje od tri posto, kazana je uz obrazloženje da istu stopu imaju općine u okruženju.

Resorni pročelnik Alen Luk prenio je da je u studenom proveden natječaj za ravnatelja Centra za manifestacije i kulturu (CMIK) Novigrad, na koji su pristigle prijave dvoje kandidata od kojih jedna nije udovoljavala uvjetima natječaja u pogledu traženog radnog iskustva na poslovima u kulturi. Četverogodišnji mandat za Kristijana Nemeta vijećnici su jednoglasno podržali.

Izvor IDS-DDI – Grad Novigrad

novigrad

ISTRA PREDNJAČI: U 2021. Hrvatsku posjetilo gotovo 14 milijuna turista

Foto DeguSTazione Tar

TAR: Ponuda u DeguStazioneu u prvom tjednu Nove godine