in

PAZIN: Gradsko vijeće nije konstituirano – Ide li se prema novim, izvanrednim izborima?

Gradsko vijeće Grada Pazina nije konstituirano, jer nijedan od predloženih kandidata za predsjednika vijeća na jučerašnjoj sjednici nije dobio potrebnu većinu. Za predsjednika su bili predloženi Marko Breščić (IDS) i Tanja Grubiša (Platforma Možemo).

U Gradskom vijeću IDS ima šest vijećnika, Platforma Možemo, predvođena novom gradonačelnicom Suzanom Jašić, četiri, a SDP, HDZ i Lista grupe birača po jednog. Gradonačelnica Suzana Jašić je podsjetila da imaju mogućnost još dvaput u roku od po 30 dana konstituirati Gradsko vijeće, pa se nada, “za dobrobit svih građana/ki Grada Pazina, kako će uspjeti te da neće biti potrebe za održavanjem izvanrednih izbora.” 

Dodaje kako nastavljaju zajedničke pregovore, koji se vode prije svega u demokratskom tonu.

Kako je tekla sjednica objavio je Grad Pazin.

Pročelnica Ureda Grada, Martina Brajković Mrak otvorila je sjednicu i njome predsjedala do 3. točke Dnevnog reda kada je, sukladno zakonu, do izbora predsjednika predsjedavao Renato Krulčić, iz kluba zastupnika IDS-HSU-HNS.

Kandidacijske liste koje sudjeluju u raspodijeli mjesta u Gradskom vijeću Grada Pazina su :

IDS-HSU-HNS s po 6 vijećničkih mjesta, MOŽEMO!-POLITIČKA PLATFORMA s 4 vijećnička mjesta, te s po jednim vijećničkim mjestom SDP, LGB i HDZ.

Gradsko vijeće Grada Pazina na konstituirajućoj sjednici primilo je na znanje Zaključak o izvješću Mandatnog povjerenstva te verificiralo mandate sljedećim gradskim vijećnicima/vijećnicama:

 1. Renato Krulčić ( IDS-HSU-HNS)
 2. Davor Sloković ( IDS-HSU-HNS)
 3. Mirjana Monas ( IDS-HSU-HNS)
 4. Marko Breščić ( IDS-HSU-HNS)
 5. Karmen Gašparini ( IDS-HSU-HNS)
 6. Saša Belac ( IDS-HSU-HNS)
 7. Suzana Jašić – zamjenica Tanja Grubiša ( MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA)
 8. Dragan Družeta – zamjenik Nikša Peroš ( MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA)
 9. Enna Peroš ( MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA)
 10. Jelena Pacijent ( MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA)
 11. Boris Demark ( SDP)
 12. Željko Mrak ( LGB)
 13. Ivica Franković ( HDZ)

Sjednici nije pristupio Željko Mrak (LGB) koji se ispričao.

Uslijedilo je polaganje svečane prisege članova i članica Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće Grada Pazina ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju, pojedinačno, javnim glasovanjem iz reda vijećnika, većinom glasova od ukupnog broja svih vijećnika. Prijedlog za predsjednika/cu podnijeli su MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA i koalicija IDS-HNS-HSU.  Time su zaprimljena dva prijedloga za predsjednicu i predsjednika Gradskog vijeća, Tanja Grubiša i Marko Breščić. Izbor se nastavio tajnim glasovanjem, putem glasačkih listića.

Nakon tajnog glasovanja, Komisija za provođenje tajnog glasovanja prebrojila je glasove i utvrdila kako niti jedan od predloženih kandidata: Tanja Grubiša i Marko Breščić, nije dobio/la natpolovičnu većinu od ukupnog broja vijećnika/vijećnica. Prema tome predsjednik/ca Gradskog vijeća nije izabran/a i time nisu ispunjeni uvjeti iz Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o lokalnim izborima te Gradsko vijeće Grada Pazina nije konstituirano.

Gradonačelnica Jašić pojasnila je kako imaju mogućnost još dvaput u roku od po 30 dana konstituirati Gradsko vijeće te se nada, za dobrobit svih građana/ki Grada Pazina kako će uspjeti te neće biti potrebe za održavanjem izvanrednih izbora za Gradsko vijeće. Dodaje kako nastavljaju zajedničke pregovore, koji se vode prije svega u demokratskom tonu.

Sljedeće konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina planirana je početkom srpnja.

LABINCI: Svečanom misom obilježen blagdan sv. Ivana, predvodio ju je biskup u miru

BUJE: U Učilištu predavanje o Waldorfskom školovanju djeteta