in

TAR: IDS na čelu s MLADENOM VOJINOVIĆEM u utrci za Vijeće: „Nudimo garanciju napretka“

Kandidati liste IDS Općine Tar-Vabriga

IDS na čelu s nositeljem Mladenom Vojinovićem ponovno se kandidirao sa svojom listom za Općinsko vijeće Tara-Vabrige pod motom „Nastavimo zajedno za našu Općinu“.

Mladen Vojinović

„Kao nositelj kandidacijske liste IDS-a želim ponajprije upoznati sa svime što smo ostvarili u proteklom četverogodišnjem razdoblju. Naš tim, u izvrsnoj suradnji s načelnikom Nivijom Stojnićem, donačelnikom Gaetanom Benčićem i aktivnim oporbenim članovima Vijeća intenzivno je i neumorno radio na ostvarenju projekata koji su doprinijeli da naša Općina postane vrlo poželjna, ne samo kao turistička destinacija, nego i mjesto za život za sve generacije.

U proteklom smo mandatu sudjelovali u radu ukupno 50 sjednica vijeća, a kao jedan od najvažnijih odbora na kojemu su se pripremali najznačajniji akti za sjednice vijeća ističem Odbor za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, ekologiju i zaštitu okoliša u sastavu od 17 članova koji se sastao čak 25 puta.

Vrtić, uljara, trgovački centri, ljekarna, razvijena cestovna infrastruktura u koju se neprestano ulaže, poticajne mjere za mlade poduzetnike i olakšice za mlade kod gradnje prve stambene građevine samo su neke od točaka predizbornog programa iz 2017. godine koje su ostvarene i koje namjeravamo i dalje provoditi, u većoj mjeri.

Ne želimo obećavati neostvarivo te smo upravo vođeni ovom vizijom program naše kandidacijske liste fokusirali na realno ostvarive projekte koji će doprinijeti daljnjem razvoju naše Općine.

Uz mene, Mladena Vojinovića, na ovim lokalnim izborima na listi su Tiziana Babić, Fabrizio Labinac, Anamarija Kodnik Circota, Valter Knapić, Sanja Žužić, Marko Momić, Meri Prenc i Franko Kodan.

Sve su to ljudi koji žive u našem mjestu i koji za to mjesto i žive. Komunikativni, svestrani, željni rada i dobrobiti naše Općine Tar-Vabriga“, naglasio je nositelj liste Mladen Vojinović.

Birače je pozvao da u nedjelju, 16.05.2021. godine, zaokruže redni broj 2 ispred kandidacijske liste IDS-a – nositelj liste Mladen Vojinović.

U nastavku program IDS-a za ove izbore:

1. KOMUNALNI SUSTAV

            –     provedba 2. faze izgradnje kanalizacijskog sustava u naselju Perci

 • dovršetak izgradnje kanalizacijske mreže u naseljima Rošini, Gedići, Barbići i Parencani
 • rekonstrukcija postojeće prometnice DC75 od rotora kod Karting staze do rotora Vabriga – uključena je izgradnja fiksnih rotora na postojećim lokacijama te fiksnog rotora na novoj lokaciji (Vabriga jug – spoj ul.Kunfin u Vabrigi), sve u suradnji s Hrvatskim cestama
 • izgradnja rotora na DC75 – Tar-Tarska vala
 • nastavak proširenja i rekonstrukcije (zamjene) zastarjele vodovodne mreže u naseljima
 • izgradnja novog dijela komercijalnog gata (rive) u Santa Marini u dužini od 60m (pod upravom Lučke uprave Poreč)

            –    izgradnja i uređenje javne plaže u Tarskoj  vali – zapadni dio (odmuljavanje tog dijela)

2. PROSTORNO PLANIRANJE

 • usvajanje nove prostorno-planske dokumentacije sa proširenjem granica građevinskog područja naselja za sva općinska naselja sukladno zakonskoj regulativi (PPU i UPU)

3. GOSPODARSTVO I TURIZAM

 • nastavak podupiranja razvoja obrtništva i poduzetništva
 • dovršetak gradnje ribarske luke Santa Marina (investira i upravlja Lučka uprava Poreč – projekt financiran od strane Ministarstva poljoprivrede) te sanacija ribarskog gata (riva) u Tarskoj vali za potrebe ribara i lokalnog stanovništva
 • realizacija projekta izgradnje radne zone s ciljem razvoja što većeg broja malih i srednjih obrta i poduzeća te otvaranje novih radnih mjesta

            –     poticanje razvoja ruralnog i seoskog turizma, cjelogodišnjeg zdravstvenog turizma,  obiteljskog, sportskog i tematskog turizma

             –    poticanje otvaranja malih obiteljskih objekata za turizam

 • promicanje Općine kao turističke destinacije s naglaskom na privatni smještaj

4. MLADI: STANOGRADNJA

 • projektiranje stanova za mlade obitelji na lokaciji u Barbići na k.č. 775/19 k.o. Frata (sa ishodovanom građevinskom dozvolom koja će zainteresiranima omogućiti lakše podizanje kredita za rješavanje stambenog pitanja te oslobođenje svih komunalnih i ostalih davanja)

5. DRUŠTVENE DJELATNOSTI – zadržati postojeći standard

 • stipendiranje učenika i studenata
 • subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola
 • nastavak financiranja nadstandarda u Osnovnoj školi Tar-Vabriga (produženi boravak te razni edukativni projekti, sufinanciranje nabave školskih udžbenika za sve učenike)
 • poticati daljnji razvoj civilnog sektora te sufinancirati programe/projekte udruga 

6. SOCIJALA I ZDRAVSTVO – ZADRŽATI POSTOJEĆI STANDARD

            –     preseljenje ambulante na novu lokaciju – kod ljekarne

 • nastavak stipendiranja učenika i studenata po socijalnom programu
 • sufinanciranje smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe Poreč
 • dodjela pomoći umirovljenicima sa ukupnim mjesečnim primanjima u kućanstvu do 1.600,00 kn
 • dodjela jednokratne novčane pomoći za novorođenčad u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu
 • daljnje odobravanje pomoći korisnicima socijalnog programa sukladno Odluci o socijalnoj skrbi
 • financiranje sanitetskog prijevoza i kućne njege iznad standarda
 • nastavak financiranja mamografskih pregleda
 • sufinanciranje zapošljavanja Hitne medicinske pomoći (HMP) iznad standarda
 • sufinanciranje izgradnje nove Opće bolnice Pula

7. SPORT

 • izgradnja sportske dvorane s bazenom i dodatnog nogometnog terena na lokaciji kod nogometnog igrališta
 • uređenje atletske staze sa fitness opremom i sadržajima za djecu i sve ostale na otvorenom na lokaciji ispod DV MORSKI KONJIĆ
 • uređenje parka u Vabrigi sa igralima za djecu te fitness opremom za mlade i starije osobe te dovršetak uređenja parka sa istim sadržajem u naselju Rošini
 • nastavak uređenja i opremanja tematskih biciklističkih i pješačkih ruta (rute maslina i dr.)
 • natkrivanje boćališta

8. EKOLOGIJA I ZAŠTITA PRIRODE

 • povećanje standarda i razvoj projekata za zaštitu okoliša
 • nastavak rada na projektima iz programa alternativnih izvora energije
 • nastavak saniranja divljih odlagališta
 • podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada svim kućanstvima i gospodarskim objektima           
 • postavljanje e-punionica za e-vozila u naselja Tar, Vabriga, Rošini
 • zaštita starih lokva i izvora vode
 • provedba programa sadnje stabala za povećanje zelenih površina, te zaštita starih stabala

9. POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO

            –     provedba programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

 • nastavak ulaganja u stvaranje novih poljoprivrednih nasada kroz sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga na području Općine, posebno vinarstva, maslinarstva te povrtlarstva
 • potpora projektima putem Lokalnih Akcijskih Grupa (LAG i LAGUR)
 • održavanje starih poljskih i šumskih puteva
 • dovršetak izgradnje sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina u naselju Rošini

10. KULTURA I TRADICIJA

 • zaštita i promocija kulturnih dobara (eko-muzej Kaštel Tar, ribarski muzej u sklopu Ribarske kuće u Santa Marini, arheološke-rute i dr.)
 • održavanje kulturnih manifestacija usmjerenih na očuvanju kulturne baštine našeg lokaliteta
 • organizacija škole xilografije sa zakladom PRICA
 • poticanje i sufinanciranje izdavaštva iz lokalne kulture, tradicije i povijesti
 • zaštita i promocija istrovenetske tradicije i govor Tara i Vabrige 

Sponzor članka IDS

policija akcija nadzor autobusa i kamiona

U srijedu akcija kontrole teretnih automobila i autobusa u Istri

DAMIR GRUNBAUM: Predizborne laži i obmane IDS-a, SDP-a i HDZ-a