in

Vlada prihvatila jedan amandman IDS-a – Odnosi se na Eufrazijevu baziliku u Poreču

Foto TZ Poreč

Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti predstavnicima Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana zastupnika Hrvatskoga sabora na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.
Brojni amandmani oporbe nisu prihvaćeni, ali neki ipak jesu. Pa je tako Vlada u izmijenjenom obliku prihvatila amandman Kluba zastupnika IDS-a za nastavak sanacije Eufrazijeve bazilike u Poreču u iznosu od 120.000 eura u 2023. godini. IDS je tražio 331.000 eura.
Kako prenosi televizija N1, Vladin predstavnik rekao je da se sanacija porečke Bazilike odvija sukladno višegodišnjem planu obnove, što se provodi u suradnji Ministarstva kulture i medija, Porečke i Pulske biskupije te Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Cijela odluka o prihvaćanju amandman koji je objavila Vlada glasi: Daje se prethodna suglasnost predstavnicima Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana zastupnika Hrvatskoga sabora na:

  1. Kluba zastupnika IDS-a u Hrvatskom saboru u izmijenjenom obliku tako da isti glasi: „U Prijedlogu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, u Posebnom dijelu, u okviru razdjela 055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, aktivnost A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, skupina 32 Materijalni rashodi povećava se za 120.000 eura u 2023. godini. Sredstva za povećanje ove aktivnosti osiguravaju se smanjenjem rashoda u okviru razdjela 055 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, aktivnosti A565010 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE, izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, skupine 38 Ostali rashodi.“

Izvor Vlada RH

Nova vozila hitne pomoći - Foto Istarska županija

Župan uručio ključeve za tri nova vozila Hitne službe ispostavama u Labinu i Buzetu

kriminal internet cyber

“Američkom časniku” uplatila 800.000 kuna. Zbog toga posudila novac koji nije vratila