in

POREČ: Kroz program zaštite kulturnih dobara obnovljeno 20-ak zgrada

Foto Grad Poreč

Zahvaljujući Programu zaštite i obnove kulturnih dobara, koji je Grad Poreč sam osmislio i provodio zadnjih pet godina, a građani aktivno prihvatili, obnovljeno je dvadesetak pročelja i krovišta u porečkoj starogradskoj jezgri na privatnim objektima. Naime, Grad Poreč bespovratnim subvencijama iz tzv. spomeničke rente, potiče vlasnike nekretnina na području kulturno – povijesne i urbanističke cjeline grada Poreča na obnovu i uređenje njihovih zgrada. Program se i krajem prošle godine provodio kroz natječaj Grada, na koji je stiglo 15 prijava, a vlasnicima se sufinancira realizacija sanacija i uređenje konstruktivnih dijelova zgrade, krovišta, pročelja i obnova vanjske stolarije.

Decumanus - Foto Grad Poreč
Decumanus – Foto Grad Poreč

Od 2016. godine 32 je zgrada prijavljeno na natječaj, od čega su na dvadesetak zgrada obnovljena pročelja, krovišta ili međukatne konstrukcije. Ostali su u fazi izrade i pribavljanja potrebne projektno-tehničke dokumentacije koja podliježe potvrdi nadležnih tijela, naročito konzervatora ili su u fazi pripreme osiguranja ukupne financijske konstrukcije za izvođenje radova obnove koja se planira na duži period zbog viših predviđenih troškova.

Od početka provedbe ovog programa, (uz godinu pauze zbog pandemije COVID-a), iznos sufinanciranja je zbog interesa i više nego udvostručen. Osim toga, Grad je u pojedinim zgradama u sufinanciranju sudjelovao i kao suvlasnik kroz jednokratne uplate svog suvlasničkog udjela u radovima obnove.

Foto Grad Poreč
Trg M. Gupca – Foto Grad Poreč

Grad je u ovom programu sudjelovao davanjem nepovratnih subvencija, čime je želja potaknuti vlasnike nekretnina na području starogradske jezgre do Trga Joakima Rakovca i susjednih ulica da pokrenu obnovu svojih objekata. Iznos subvencije po zgradi nije fiksan, već ovisi o ukupnoj površini građevine, a subvencioniranje vlasnik može iskoristiti jednom u pet godina, kako bi se obnovio što veći broj zgrada.

Prema iskazanom interesu građana, od prve godine provođenja natječaja povećavala su se i ukupna sredstva za subvencioniranje. Gornji limit subvencije Grada Poreča po građevini iznosi 11.945 eura, čime se potencira obnova manjih objekata u starogradskoj jezgri.

Ukupna sredstva za subvencioniranje mjera zaštite i obnove kulturnih dobara za netom završen natječaj iznose nešto više od 53.000 eura, a osigurana su u proračunu Grada, uz suradnju Turističke zajednice grada Poreča, a tako se planira i nastaviti ove i idućih godina, saznali smo u Gradu Poreču.

Ilustracija - Foto Turistička zajednica grada Poreča

TZ POREČ organizira besplatnu edukaciju “Kada turizam postane ciklo“

U utorak 7. ožujka bez vode poslovna zona Facinka