in

POREČ: Na sjednici vijeća o mjerama za pomoć poduzetnicima

Četrdeset i prva sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča sazvana je za ponedjeljak, 22. veljače, u 18 sati u Istarskoj sabornici na adresi Obala Matka Laginje 6. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 40. sjednice

2. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

    – odgovor na inicijativu vijećnika Maurizia Zennara – uvođenje građanskog nadzora

3. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama  Statuta Grada Poreča-Parenzo0

4. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

5. Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i članovima  Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada  Poreča-Parenzo u 2021. godini

     5.1. Očitovanje DIP-a od 15.09.2017.  – financiranje političkih stranaka

     5.2. Očitovanje D. Ghersinich od 13.09.2017.

     5.3. Očitovanje D. Ghersinich od 15.04.2020.0

6. Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 1897/28, k.o. Nova Vas

8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra na k.č. 6015, k.o. Poreč

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odgodi i oslobađanju od plaćanja dijela zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, kao mjera za poticanje gospodarstva Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu

10. Odluka o odgodi i oslobađanju od plaćanja dijela zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo, kao mjera za poticanje gospodarstva Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu

11. Odluka o kupnji poslovnog prostora na prvom katu zgrade izgrađene na k.č. 3893/2, k.o. Poreč

     11.1. Plan posebnih dijelova zgrade

12. Odluka o stavljanju van snage dijela Provedbenog urbanističkog plana “Finida – Poreč”

13. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Čimižin

     13.1. UPU Čimižin-Korištenje i namjena

     13.2. UPU Čimižin – prometna i ulična mreža

     13.3. UPU Čimižin- uvjeti korištenja

     13.4. UPU Čimižin – Način i uvjeti gradnje14. Odluka o davanju suglasnosti Umjetničkoj školi Poreč na odluke o iznosu participacije  roditelja i iznosu cijene programa za darovite učenike

Kozlevac odbacuje priče o politikanstvu: Zar je loše da pitamo i tražimo otvaranje?

Istra ima 3 nova slučaja u srijedu, stiže više od 1.000 doza cjepiva