in

POREČ: Nova ekološka rasvjeta u tri naselja

Foto Grad Poreč - Gradi se javna rasvjeta

Na području Grada Poreča, nakon što je dograđeno postrojenje javne rasvjete na području MO Červar Porat, nastavlja se s izgradnjom i dogradnjom postrojenja ekološke javne rasvjete na području Mjesnog odbora Veli Maj i to u naselju Materada, čime će se osvijetliti prometnica i nogostup od dijela postojeće rasvjete kod ulaza u Hotel Materada do ulaska u rekreacijsku zonu na području Sv. Martina. Na taj će se način osigurati pješačka komunikacija uz osvjetljenje svim korisnicima sportsko rekreacijske zone, kako bi na siguran način mogli koristiti sportsku zonu i dječja igrališta sa svim popratnim sadržajima.

Istovremeno se gradi II. faza nove ekološke rasvjete prilazne prometnice dječjem igralištu te boćalištu, unutar naselja Kukci na području MO Nova Vas. Nakon dovršetka radova u naselju Kukci, nastavlja se izgradnja i dogradnja postrojenja javne rasvjete na području MO Nova Vas, u skladu s obvezama prema uplaćenim sredstvima komunalnog doprinosa, planovima mjesnih odbora te sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Radovi će se izvoditi do stupanja na snagu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Poreča u 2023. godini, a nakon turističke sezone, sukcesivno će se izvoditi i na području ostalih mjesnih odbora, saznajemo u Gradu Poreču.

Foto JK Horizont

POREČ: Otvorene prijave za školu jedrenja JK Horizont

Palača Sinčić - Foto Grad Poreč

Sve vidljivija povijest arhitekture Poreča: Napreduje obnova Palače Sinčić