in

POREČ: Otvaraju se parkirališta VRTOVI i VINDIJA

subotu, 11. srpnja, otvara se alternativno parkiralište Vindija koje se nalazi na ulazu u turističko naselje Pical.  Nakon što je s vlasnikom zemljišta potpisan ugovor o višegodišnjem zakupu stvoreni su svi preduvjeti da se parkiralište otvori i stavi na raspolaganje građanima i turistima, kako je to bilo i prethodne četiri godine otkad Usluga Poreč organizira uvjete za rad i upravlja ovim parkiralištem.

Također, Ministarstvu državne imovine upućen je zahtjev za korištenjem i drugog organiziranog alternativnog parkirališta Vrtovi, na što je dobivena suglasnost za korištenje državnih zemljišta u svrhu organizacije parkirališta.

Tako će parkiralište Vrtovi otvoriti svoja vrata za sve korisnike u toku sljedećeg tjedna i bit će otvoreno do kraja kolovoza.

Navedena parkirališta bit će otvorena svakodnevno od 00-24 sata za sve korisnike, godišnje pretplatnike ali i sve ostale posjetitelje Grada Poreča.

Sukladno Odluci o cjeniku komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama cijena satnog parkiranja na alternativnim parkiralištima iznosi 8,00 kuna/sat, a naplata se obavlja putem automatskih blagajni koje se nalaze na samim parkiralištima.

Za sve detaljnije  informacije korisnici se mogu obratiti na  dežurni broj telefona 091/431-0078 ili 429-234.

U Rovinju su se utopila dva muškarca

U Rovinju su se utopila dva muškarca

Bez vode 12. lipnja 12 porečkih ulica

Bez vode 10. srpnja dio naselja Varvari