in

POREČ: Poziv mladima za sudjelovanje u radionici „MLADI FEAT.GRAD“

Nastavljaju se aktivnosti u projektu „Poreč:(G)rad s mladima“, odnosno procesu izrade Lokalnog programa za mlade Grada Poreča za razdoblje od 2022. do 2026. U sklopu toga pozivaju se mladi na sudjelovanje u aktivnosti Dijalog mladih s donositeljima odluka „Mladi feat. Grad“ koji će se održati u petak, 24. rujna s početkom u 8:30 i predviđenim trajanjem do 15, u prostorijama Istarske sabornice, na adresi Obala Matka Laginje 2.

Aktivnost Dijaloga donositelja odluka i mladih „Mladi feat. Grad“ predstavlja jednu od ključnih aktivnosti projekta kojom se promovira aktivno sudjelovanje mladih u društvu te potiče mlade da zajedno s donositeljima odluka i predstavnicima javnih tijela oblikuju svoja stajališta, prijedloge te preporuke o politikama za mlade i načinima njihove provedbe. U okviru ove aktivnosti organizirat će se radno predstavljanje prijedloga Lokalnog programa za mlade, pri čemu će mladi imati priliku raspraviti o važnosti i značenju pojedinih mjera izravno sa predstavnicima donositelja odluka.

Aktivnost je osmišljena na način da mladi i donositelji odluka, odnosno predstavnici ključnih dionika na području Grada Poreča, imaju priliku u izravnom kontaktu, radom u manjim grupama, razmijeniti ideje o utvrđenim potrebama mladih kao i mogućnostima i potencijalnim rješenjima, koje će doprinijeti izradi završnog strateškog dokumenta.

Prijave su moguće putem obrasca: https://forms.gle/Y3oYa29xMj4twVeMA , zaključno s 20. rujna 2021.

Aktivnost će se održati sukladno mjerama uvedenim s ciljem sprječavanja širenja bolesti COVID-19, koje budu na snazi u trenutku održavanja aktivnosti. Temeljem navedenog organizator zadržava pravo prilagodbe načina provedbe i trajanja aktivnosti, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. Tijekom aktivnosti predviđene su pauze za osvježenja te za obrok.

Za detaljnije informacije javite se putem e-maila: lpmporec@gmail.com, lea.stifanic@porec.hr ili broja telefona: 052/ 431-827.

Projekt Poreč:(G)rad s mladima, provodi Grad Poreč u okviru djelokruga rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Poreča-Parenzo uz financijsku podršku Europske unije, kroz program Erasmus +.

SVETVINČENAT šampion turizma Večernjakove Turističke patrole 2021. zajedno s Drvenikom i Astorijom

KAŠTIJUN i Centar za ranu dječju rehabilitaciju glavne teme sastanka župana i gradonačelnika