in

Poreč poziva građane da predlože kandidata za dodjelu Nagrade sv. Maura

Sveti Mauro

Na oglasnoj ploči Grada Poreča i web stranici Pučkog otvorenog učilišta Poreč objavljen je Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade sv. Maura osobama koje su u kulturi i drugim sferama djelovanja Pučkog otvorenog učilišta Poreč, na području Grada Poreča-Parenzo svojim radom dale doprinos od istaknutog značaja za žitelje ovog kraja ili rezultati njihovog rada čine trajne kulturne vrijednosti.

Prijedlozi s obrazloženjem mogu se dostaviti do 4. studenoga 2022. na adresu: Pučko otvoreno učilište Poreč, Povjerenstvo za Nagradu sv. Maura, Narodni trg 1, Poreč.

Pučko otvoreno učilište Poreč, temeljem stavka 2. članka 10. Odluke o priznanjima Grada Poreča-Parenzo  “Službeni glasnik Grada Poreča” br. 1/2001. i izmjenama Odluke o priznanjima Grada Poreča-Parenzo br. 2/2003, članak 2., te Odluke o kriterijima i uvjetima za dodjelu Nagrade sv. Maura od 02. listopada 2001. godine, dodjeljuje povodom blagdana Sv. Maura, zaštitnika grada Poreča-Parenzo, Nagradu sv. Maura  osobama koje su u kulturi  i drugim sferama djelovanja ove ustanove na području grada Poreča-Parenzo svojim radom dale doprinos od istaknutog značaja za žitelje ovog kraja ili rezultati njihovog rada čine trajne kulturne vrijednosti. Odluku o dodjeli nagrade donosi posebno povjerenstvo koje je imenovalo   Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Nagrada se uručuje na svečanoj priredbi povodom blagdana Sv. Maura.

Prijedloge s obrazloženjima dostavite do 4. studenoga 2022.  na adresu: Pučko otvoreno učilište Poreč, Povjerenstvo za Nagradu sv. Maura, Narodni trg 1.

špina voda

Bez vode 4. listopada dio Tara, Vabrige i Poreča

trgovina supermarket hrana

Poznata marka keksa opozvana zbog salmonele