in

POREČ: Uređuju se putevi i pješačko-biciklističke staze

Foto Grad Poreč

Nastavljaju se investicije u komunalno uređenje Poreča i prigradskih naselja koje vodi Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča. Tako je ovih dana završena sanacija makadamskih puteva,  pješačko – biciklističkih puteva i bankina koje su nakon učestalih i jakih oborina tijekom jeseni i zime oštećene i isprane, te je potrebno sanirati vododerine i udarne rupe.

Radovi obuhvaćaju sanaciju oko 2,5 kilometara puteva u prosječnoj širini oko tri metra u gradskim i prigradskim mjesnim odborima i to u naseljima Mihatovići i na Parenzani oko Mihatovići, zatim Stranići, Nova Vas od groblja prema jami Baredine, te na Parenzani oko Vranići, kao i pješačkih staza u naselju Poreč-jug.

Grad Poreč i UO za komunalni sustav nastavit će s nasipavanjem prometnica i ostalim komunalnim radovima na uređenju i u narednom periodu prema iskazanim potrebama predstavnika mjesnih odbora i mještana, objavio je Grad Poreč.

Foto Crveni križ

U Poreču u petak akcija darivanja krvi

Foto Biciklistički klub Poreč

Porečki biciklisti u Novigradu na 2. kolu ZLIK-a, zapažen uspjeh Alexa Tercola