in

POREČ uspješno kontrolira populaciju galebova. Prijavite mjesta gdje se gnijezde!

Foto Grad Poreč

Nastavlja se projekt kontrole i suzbijanja populacije galeba klaukavca i procijene rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi na području Grada Poreča. Projekt se temelji na kontroli broja populacije galebova po humanoj metodi zamjene pravih jaja lažnima, te vraćanjem galeba iz gradskih središta u prirodna staništa. Tako će ovih dana djelatnici Veterinarske bolnice Poreč provjeriti sve dosadašnje pozicije savijenih gnijezda zabilježenih mapiranjem od 2011. do 2022. godine, te mape savijenih gnijezda nadopuniti i ove godine.

Foto Grad Poreč galeb
Foto Grad Poreč

Ovaj se projekt provodi gotovo u svim gradovima zapadne obale Istre, prvi je projekt počeo provoditi Grad Poreč još 2011. godine, a kroz godine počeli su se pridruživali i drugi gradovi.

Glavni cilj projekta je uspostava sustava praćenja, kontrole i smanjenja populacije galeba klaukavca na teritorijalnom području zapadne obale Istre od Novigrada, Poreča, Rovinja do Pule, te vraćanje galebova iz urbanog područja na njihovo prirodno stanište otoke i hridi.

Činjenica je da galebovi kao i neke druge divlje životinje u potrazi za hranom dolaze u urbana središta, te svoja prirodna staništa mijenjaju gradskim gdje se hrane otpadom iz gradskih deponija, kontejnera a prisutni su i na gradskim tržnicama, objektima koji prodaju ili proizvode hranu, terasama ugostiteljskih objekata, turističkim kompleksima, trgovačkim centrima te školama i vrtićima. U blizini takvih mjesta galebovi savijaju svoja gnijezda kako bi bili što bliže izvoru hrane, a to su obično ravni krovovi kuća za stanovanje, škola, vrtića, hotela, restorana, i objekti koji obično nisu naseljeni (napuštene kuće, tvornice, kuće za odmor koje ljudi koriste u ljetnim mjesecima i sl.).

Metoda smanjenja populacije galeba klaukavca zamjenom umjetnih jaja dozvoljena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike i od javnog je interesa obzirom da utječe na javno zdravlje te sigurnost ljudi i njihove imovine. Radi se o metodi privremenog onemogućavanja reprodukcije ptica za razliku od metode trajnih kastracija i sterilizacija koje se provode kod nekih životinja.

Kako kaže Branko Jurić, direktor Veterinarske bolnice Poreč, u samom gradu Poreču i turističkim naseljima 2022. godini ukupno je postavljeno 902 lažnih jaja, što u odnosu na 2011. godinu kada je sa projektom započeto, znači da bilježe značajno smanjenje broja savijenih gnijezda u urbanim sredinama. To dokazuje da se upravo ovom (humanom) metodom smanjio ukupni broj mladih ptica na našem području što je i glavni cilj projekta. 

– Postavljenjem lažnih jaja postiglo se to da je veliki broj parova  napustilo krovove zgrada i turističkih objekata pa su prostor za gniježđenje potražili na nekim drugim mirnim lokacijama, a to su otoci i hridi što su upravo njihova prirodna staništa, kaže Jurić.

Uspjeh samog projekta ne temelji se samo na postavljanju lažnih jaja, već obuhvaća niz drugih aktivnosti kao što su smanjena izvora hrane galebova, senzibilizacija i edukacija građana na pravilno postupanje sa pticama, samozaštite i razumijevanja problema što je u tu svrhu Grad Poreč s ostalim partnerima koji u ovom projektu sudjeluju financirao štampanje 20.000 edukativnih letaka. Najznačajniji problem obitavanja galebova u gradu su ti što galeb klaukavac utječe na javno zdravlje ljudi, obzirom da je dokazano kako može biti prijenosnik nekih bakterijskih, virusnih i nametničkih bolesti štetnih za ljudsko zdravlje. Opasni su i za sigurnost ljudi, iz razloga što zbog potrage za hranom ova vrsta galebova ne prezire od napada  na ptice, kućne ljubimce pa čak i ljude te zbog svoje težine i oštrog kljuna mogu izazvati ozbiljne povrede. Nadalje, prilikom valjanja ptića i njihovog boravka u gnijezdu do faze napuštanja gnijezda stvaraju nesnošljivu buku. Na kraju utječu i na sigurnost imovine obzirom da izmetom  uzrokuju štetu na automobilima i na fasadama kuća.

Da je za uspjeh projekta bilo potrebno duže vremensko razdoblje dokazuje upravo primjer Poreča koji je sa provedbom ovog projekta započeo na inicijativu građana 2011. godine da bi u konačnici postigli rezultat smanjenja broja savijenih gnijezda u naseljima za 70 %, a u turističkim objektima čak za 80 % , što je veoma veliki uspjeh, tako da je Grad Poreč-Parenzo zajedno sa svim porečkim turističkim tvrtkama i ove godine nastavio financiranje ovog projekta.

Kako je i ranije najavljeno, zamjena jaja bi mogla započeti sredinom travnja mjeseca ove godine ovisno o vremenskim uvjetima, a može trajati do kraja svibnja. Valja naglasiti da se svake godine projektu uključuje sve veći broj građana Poreča u smislu prijave samih lokacija sakupljanja pa tako i gniježđenja galebova, što znači da su građani prepoznali važnost tog projekta. Samim tim postaju i važni saveznici u provođenju  projekta, što je u konačnici veoma važno za uspjeh samog projekta.

Pozivamo građane, ukoliko imaju saznanja, da i ove godine prijave lokacije sakupljanja i gniježđenja galebova na mail info@veterina-porec.hr ili na brojeve telefona 052 432 128 ili 091 1495607 svaki dan od 8 do 13 sati osim nedjelje. 

Vinistra predstavila prestižno ocjenjivanje u Zagrebu - Foto Merlo de Graia

U Poreču vina iz cijelog svijeta: Sve je spremno za 30. Concours Mondial de Bruxelles

Foto Grad Poreč

Izvanredni rezultati: Uskrs najavio odličnu turističku sezonu. Dva istarska grada među najboljima