in

Poreč: Grad raspisuje natječaje za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta – Očekuje se 5,4 milijuna kuna

Ilustracija - Foto PublicDomainPictures za Pixabay

Nakon više godina Grad Poreč će ponovno raspisati natječaje za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta. Vijećnici su odluku o pokretanju ovih natječaja donijeli u srijedu navečer. Natječaji će biti otvoreni 30 dana nakon objave na mrežnim stranicama Grada i oglasnoj ploči, a ponude će razmatrati nadležno povjerenstvo koje će imati 60 dana za obradu pristiglih prijava. U sastav povjerenstvo odlukom vijećnika ušli su Lea Štifanić, Đulijano Petrović, Zoran Užila, Adriano Jakus i Aleksandar Kovač (obrazloženje u nastavku teksta).

Sjednica Gradskog vijeća 27.04.2022. – Foto Istra Terra Magica

Zemljište za zakup i prodaju u vlasništvu države na području Grada Poreča nalazi se u katastarskim općinama: Baderna, Dračevac, Fuškulin, Mugeba, Mušalež, Nova Vas, Poreč, Varvari i Žbandaj. Radi se o česticama koje su određene Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča.

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daju se u zakup 353 čestice. Sveukupna površina koja se daje u dugoročni zakup je 204,3 hektara, koje će se na natječaju nuditi po početnoj cijeni od 100.618,06 kuna.

Na rok do 5 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje na natječaju će biti 20 parcela. Sveukupna površina koja će biti ponuđena na pet godina iznosi 8,35 hektara, uz početnu zakupninu od ukupno 3.695,50 kuna.

Prodat će se 50 parcela i to ukupne površine 15,3608 hektara (vinograda, pašnjaka i oranica). Ukupna početna cijena za sve iznosi 5.261.525,80 kuna.

Kao zadnja točka Vijeća, a vezano za ove, bilo je donošenje odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada. U njega su ušli Lea Štifanić kao predstavnica pravne struke, Đulijano Petrović kao predstavnik geodetske struke, potom Zoran Užila kao predstavnik agronomske struke, te vijećnici Adriano Jakus i Aleksandar Kovač.

Donosimo najzanimljivije dijelove rasprave o ovim točkama. Obje odluke o raspisivanju natječaja vijećnici su prihvatili jednoglasno, dok je za povjerenstvo jedan glas bio protiv (nezavisni Dalibor Jukopila).

-Na nama je bila odluka hoćemo li raspisati natječaj po novom ili starom zakonu. Više je bilo argumenata da se ide po starom. Nama, kao Gradu, bit će kompliciranije provoditi natječaje, jer ćemo ove provesti po starom zakonu. Zatim će za koji dan stići novi zakon koji će propisati da se novi natječaju moraju raspisati u roku od tri mjeseca od donošenja. Moramo, dakle uskoro raspisati natječaje i za ostale čestice koje nisu u ovim natječajima, a morat ćemo mijenjati i Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem zbog novih upita i zahtjeva te prilagodbi stanju na terenu i potrebama građana, pojasnila je u uvodu ovih točaka resorna pročelnica Morena Mičetić Fabić.

Naglasila je da se jedna osoba može u zakup uzeti najviše 30 hektara, što uključuje sve površine koje je osoba već uzela u zakup po prijašnjim natječajima. Ponude se ne mogu dati samo za jednu česticu nego za jednu tehnološku cjelinu, jer je cilj staviti zemlju u funkciju proizvodnje.

Odluku o izboru najbolje ponude donosi Gradsko vijeće na prijedlog povjerenstva ali prethodno se ta odluka dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Istarskoj županiji na suglasnost. Kad oni daju suglasnosti prijedlog ugovora još prolazi kontrolu državnog odvjetništva, sve kako bi se cijeli proces što bolje odradio.

-Natječaj propisuje tko sve može biti sudionik natječaja, tko se može javiti, što sve moraju napisati u ponudi i koju dokumentaciju priložiti. Ponuđena zakupnina ne može prelaziti dvostruki iznos početne zakupnine po čestici. Pravo prvenstva je propisano zakonom i pravilnicima. Najviše se boduju poljoprivrednici koji se više godina bave poljoprivredom, potom mladi poljoprivrednici, oni školovani i slično, nizala je pročelnica.

Tko ostvari pravo prvenstva može biti odabran, ali mora prihvatiti najvišu cijenu koja je je ponuđena na natječaju. Svi detalji su navedeni u prijedlogu natječaja. Prilaže se i gospodarski program koji se vrednuje, rekla je pročelnica i rekla da osoba koja dobije zemlju u zakup dužna je u roku od dvije godine uskladiti stanje na terenu s katastrom i zemljišnim knjigama. Zakupnik plaća te troškove i, ako je potrebno, krčenje parcele (drvnu masu preuzimaju Hrvatske šume), što mu se na kraju odbija od zakupnine.

-Jedan kupac može državnu zemlju kupiti na području cijele Hrvatske, a može kupiti do pet hektara za priobalno područje. Prije objave natječaja za prodaju Grad mora zatražiti prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede i mišljenje Istarske županije. Vjerujemo da neće biti nikakvih problema jer je sve napravljeno sukladno zakonu, naglasila je Mičetić Fabić.

Istaknula je da se kupljeno zemljište ne može otuđiti deset godina od sklapanja ugovora, a i nakon toga pravo prvokupa ima država po tržišnoj cijeni. „Pratimo kakav će se zakon donijeti u petak a trebao bi još više štititi poljoprivrednike“, naglasila je pročelnica.

Za raspravu se javio nezavisni Jukopila, koji je rekao da je nakon četiri godine nakon inicijalnog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, zatim tri i pol godina od javnog poziva za iskazivanje interesa te donošenja novog programa od prošle godine, konačno stigao trenutak za raspisivanje natječaja.

-Građani su strpljivo dočekali ovaj trenutak, naglasio je Jukopila.

Cijelu raspravu i komentare Jukopile na predloženo povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta, za što je komentirao da nisu predložili i oporbene vijećnike s nezavisne liste kao članove, pogledajte na Facebooku. Naime, na stranici Grada Poreča nalazi se video na sjednice. U raspravi su sudjelovali i IDS-ova vijećnica Gordana Šušljik i SDP-ovac Aleksandar Kovač.

Link na video je: https://www.facebook.com/GradPorecCittaDiParenzo/videos/320493580228667

Svi detalji i dokumentacija za ove natječaje dostupni su na linku:

http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=96474&j=CRO

konobarica pixabay restoran kafić

Od petka porezna i carina u akciji – Pojačani nadzor fiskalizacije u jednoj djelatnosti

Foto Grad Poreč - Polaganje vijenaca u Radmanima za Anu Guštin

POREČ: Položeni vijenci za Anu Guštin, organizatoricu ženskog pokreta u NOB-a