in

POREŠTINA: Usluga će NAPLAĆIVATI smeće izvan kontejnera!

-Obavještavamo korisnike da sve vreće smeća koje se nađu pokraj spremnika djelatnici Usluge Poreč će pokupiti, ali će se te vreće smeća dodatno naplatiti, objavilo je ovo porečko komunalno poduzeće koje je zaduženo za uslugu zbrinjavanja otpada na cijeloj Poreštini.

Evo što su dalje napisali na svojoj web stranici:

Uspostavljanjem novog sustava gospodarenja otpadom svim građanima dodjeljuju se vlastiti ili zajednički spremnici za sakupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Grad Poreč i općine Tar – Vabriga i Funtana područja su gdje su se spremnici podijelili, a samim time započeo je i obračun javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada prema stvarnom broju ispražnjenih spremnika.

Provođenjem takvog sustava i pružanjem javne usluge, u prethodna dva mjeseca, pored individualnih ili zajedničkih spremnika za miješani komunalni otpad svakodnevno se primjećuje pojava raznih dodatnih vreća smeća.

Također, u posljednje vrijeme primjećuje se sve veći nered oko zelenih otoka (eko otoka) na području Poreča ali i okolnih općina na kojima Usluga Poreč obavlja djelatnost.  Svakodnevnim obilascima vidljivo je da su spremnici za odvojeno sakupljanje otpada, a tu se misli na spremnike za otpadni papir, plastiku, metal i  staklo, puni svakojakog otpada ali nikako onoga koji bi se tamo trebao nalaziti. Da ne govorimo o prostoru oko njih koji je jednako tako onečišćen.

Ovim putem molimo sve građane da otpad koji je namijenjen odlaganju na zelenim otocima uredno i odlože u spremnike. Nikako da u takve spremnike odlažu miješani komunalni, glomazni, zeleni, građevinski ili neku drugu vrstu otpada kojem tu nije mjesto. Naravno, isto se odnosi i na prostor oko eko otoka, a sve kako se ne bi stvarala divlja odlagališta.

Napominjemo kako se prethodno navedeno postupanje s otpadom, a gdje se smeće ne odlaže uredno u pripadajuće spremnike, smatra nepropisnim odlaganjem otpada na javnim površinama te je isto kažnjivo prema Odluci o komunalnom redu Grada Poreča, kao i prema Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Upravo zato ovim putem apeliramo još jednom na sve građane na odgovorno postupanje s otpadom, a sve kako ne bi bili prisiljeni pokrenuti adekvatne postupke sukladno prednje navedenim odlukama.

POREČ: U tijeku prijave za besplatnu poduzetničku edukaciju o izazovima financija

FUNTANA: Nove fitness sprave za vježbanje uz more