in

Poreština: Usluga nastavlja s podjelom spremnika za selektivni otpad

U toku svibnja podijeljeni su individualni spremnici za odvojeno sakupljanje papira, plastične i staklene ambalaže korisnicima s područja općina Tar-Vabriga. Vrsar, Funtana, Vižinada, Kaštelir-Labinci i Sv. Lovreč u zajedničkoj koordinaciji djelatnika općina i Usluge Poreč. Time je provedena još jedna uspješna nadogradnja cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom.

Prema unaprijed najavljenim terminima i mjestima gdje su se spremnici dijelili odazvalo se veliki broj  građana koji su preuzeli svoje spremnike, a koji će im omogućiti odvajanje otpada na kućnom pragu. Na području Općine Tar-Vabriga preuzeto je 55% spremnika, Sv. Lovreč 75% dok je u općinama Vrsar, Funtana, Kaštelir-Labinci i Vižinada preuzeto 65%.

Svi oni koji nisu bili u mogućnosti preuzeti svoje spremnike mogu ih preuzeti na reciklažnom dvorištu na Košambri svakog radnog dana od 7 do 17 sati. Korisnici s područja Općine Vrsar i Funtana, osim na Košambri, mogu preuzeti i na reciklažnom dvorištu u Gradini.

-Molimo korisnike ukoliko još nisu preuzeli svoje spremnike da to učine što prije jer se podjelom individualnih spremnika s javnih površina uklanjaju postojeći zeleni otoci.

Naglašavamo da se prilikom odlaganja otpada u spremnike treba pridržavati uputa te u spremnike odlagati čistu i ispranu ambalažu za koju je spremnik namijenjen, a na svakom spremniku nalazi se naljepnica s oznakom koja vrsta otpada se smije, a koja ne smije odlagati u pojedini spremnik.

Pražnjenje spremnika u kojima će se nalaziti pravilno odložen otpad te koji budu postavljeni na javnu površinu obavljat će se u danima odvoza miješanog komunalnog otpada s time da će se papir i plastika odvoziti svaki drugi tjedan naizmjenično, a staklena ambalaže jednom mjesečno. Spremnici u kojima se ne nalazi otpad za koji jei namijenjen neće se prazniti, a na njega će se nalijepiti naljepnica upozorenja. Time će se takav spremnik, ukoliko je naravno uklonjen sav nepropisno odloženi otpad, isprazniti u sljedećem terminu prema planu sakupljanja, napominju iz ovog porečkog komunalnog poduzeća.

Uvid u plan odvoza moguć je na stranicama Usluge u izborniku Čistoća – Plan odvoza otpada.

Ovom nadogradnjom sustava potiče se odvajanje vrijednih vrsta sirovina iz kojih će nastati neki novi proizvodi te očuvati okoliš te zdravlje svih nas i budućih generacija, zaključuju iz Usluge.

NOVIGRAD: Gradi se nogostup s javnom rasvjetom u Stancijeti

ŽUPANIJA KOJA MIRIŠE: BIOISTRA donosi Ekosferu u Vižinadu i Oprtalj