in

Potpisan sporazum o suradnji između Grada Poreča i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Grad Poreč-Parenzo i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli potpisali su danas, 10. listopada 2018. Sporazum o suradnju. Na potpisivanju su sudjelovali gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i dogradonačelnica Nadia Štifanić Dobrilović te dekanica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Facolta’ di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, izv. prof. dr. sc. Tea Golja, kao i predstavnici gradskih ustanova.

Sporazumne strane ovim Sporazumom utvrđuju oblik suradnje Sveučilišta i Grada/gradskih ustanova vezano za izvršavanje studentske prakse, obveza (zadataka) u okviru studentske prakse ili nastavnog programa kolegija i drugih oblika zajedničke suradnje (gostujuća predavanja, terenska nastava i sl.).

Gradonačelnik je prilikom potpisivanja istaknuo da se tako Grad, ali i gradske ustanove poput knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta, te Turističke zajednice, žele približiti Fakultetu i studentima, koji će tokom studija isti moći izravno upoznati svijet rada. Također, zahvalio je Sveučilištu koje je prepoznalo Grad kao partnera. – Svi ćemo zaista biti iskren i pouzdan partner, a siguran sam da će suradnja biti na obostranu korist i još jedno vrijedno iskustvo za naše studente, zaključio je Peršurić.

– Teorijski dio koji  slušaju na predavanjima na ovaj će način biti efikasno upotpunjen jer će izravno doći u kontakt s ustanovama koje su temelj proučavanja mnogih kolegija koje slušaju tokom studija, istaknula je dogradonačelnica, koja je pobliže opisala Sporazum. – Suradnju između naših ustanova potpisujemo na neodređeno. Ovakva suradnja s Gradom sastavni je dio nastavnoga plana iz kolegija Praktikum i kolegija Menadžment u kulturi i turizmu, preddiplomskoga studijskoga programa Kultura i turizam te kolegija Upravljanje kulturnom baštinom; Stručna praksa i Strateški menadžment u kulturi i turizmu diplomskog studijskog programa Kultura i turizam odnosno kolegija preddiplomskog i diplomskog studija Talijanskog jezika i književnosti pri Odsjeku za talijanske studije.

Dekanica je zahvalila Gradu i gradskim ustanovama na pomoći i pokretanju jedne kontinuirane suradnje, koja će studentima itekako pomoći. – Ovakav način suradnje omogućava direktan ulazak studentima u svijet rada koji će upoznati, na način da će imati prilike suočiti se s izazovima koje će pred njih postaviti poslodavci tako da će na temelju vlastitih ponuđenih rješenja i izravno moći doprinijeti rješavanju određenih poslovnih situacija. Studenti su se već pokazali kao izuzetno marljivi i kreativni, tako da dobri rezultati sigurno neće izostati., zaključila je Golja.

U Tinjanu obiteljska utrka „Prvi lov na istarski pršut“

Član žirija Supertalenta Davor Bilman ima besplatno predavanje u Poreču „Kako uspjeti sa svojom osobnošću“