in

Poziv za udruge: U Poreču edukacija “Kako funkcionira za lokalna samouprava?”

Grad Poreč

Grad Poreč u suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj 24. i 25. rujna 2021. organizira besplatnu dvodnevnu obuku, koja je prvenstveno namijenjena gradskim vijećnicima, ali i predstavnike mjesnih odbora, pročelnike i djelatnike gradske uprave, organizacije civilnog društva, medije i sve ostale zainteresirane na temu Kako funkcionira lokalna samouprava?

Teme edukacije su sljedeće:

– Sustav lokalne samouprave

– Tijela gradske vlasti i uprave

– Djelokrug, ovlasti i obaveze gradova

– Kako djelovati u općem, javnom interesu

– Etika i integritet u lokalnoj zajednici

– Čemu služi Poslovnik i kako ga primjenjivati?

– Sukob interesa

– Suradnja vijeća i gradonačelnika

– Suradnja s građanima i participativno budžetiranje

– Suradnja sa civilnim sektorom

– Zagovaranje interesa, društvene mreže i umijeće javnog komuniciranja

– Konflikti i kako ih inteligentno riješiti?

– Mjesna samouprava

– Savjet mladih kao savjetodavno tijelo gradskog vijeća

– Komunalno gospodarstvo– Vodno gospodarstvo– Gospodarenje otpadom i zelene javne politike

– Lokalni, ekonomski i održivi razvoj

– Financiranje i proračun grada

– Fondovi EU

– Civilna zaštita, vatrogastvo i „spašavanje”

Edukacija će se održati u Velikoj gradskoj vijećnici (Obala m. Tita 5) u petak od 15 do 19 sati i u subotu od 9 do 12 sati, a za sudjelovanje se potrebno prijaviti na e-mail morena.micetic-fabic@porec.hr najkasnije do četvrtka ujutro do 10 sati.

VRSARANSKE GOLOŽECE – Počinje jesensko izdanje gourmet eventa posvećenog istarskim delicijama i lokalnim namirnicama

Za vožnju s 3 promila kazna 10.000 kuna