in

Radari u Istri 10. veljače na 15 cesta

Foto MUP

Labin– Zelenice 07:00-09:00

Novigrad (Cittanova)-Josipa Broza Tita 09:00-11:00

Pula-Cesta prekomorskih brigada 12:00-14:00

Pula-Cesta prekomorskih brigada 20:00-22:00

Pula-Medulinska 08:00-10:00

Pula-Medulinska 14:00-17:00

Pula-Premanturska 06:00-08:00

Pula-Verudela-Veruda 17:00-20:00

Umag (Umago)-Lovrečica 14:00-16:00

Bijele Zemlje 17:00-18:00

Buje (Buie)-Kaldanija 08:00-09:00

Bužinija 20:00-22:00

Pićan-Sveta Katarina 16:00-18:00

Pula-Šišan 10:00-12:00

Pula-Barban 06:00-14:00

Foto Neven Jurjak, arhiva Vinistra 2022.

Vinistra poziva na premijerno kušanje mladih malvazija

POREČ: Privremena regulacija u Ulici Rajka Stipe