in

Radari u Istri u četvrtak 2. ožujka 2023.

Foto MUP - Ilustracija

-žc 5190 Rogovići – Zabrežani 12:00-13:30

Rogovići-Bašići 08:00-10:00

Kapelica 20:00-22:00

Labin-Stepčići 09:00-12:00

Štrmac 01:00-03:00

rošini asfalt kanalizacija

Odvodnja Poreč poziva stanovnike Rošina na priključenje na kanalizaciju

Sonja Rajko

POREČ: Raspored “Matematičkih čajanki” sa Sonjom u ožujku