in

SMEĆE JE TOP TEMA: Porečka Usluga petkom na lokalnom radiju govori o novom načinu zbrinjavanja otpada

Ružan prizor iz Červar Porta

Kraj prošle i početak ove godine obilježio je niz aktivnosti koje su se započele provoditi slijedom implementacije novog sustava gospodarenja otpadom za područje Poreča i okolnih općina. Komunalna tvrtka Usluga će petkom na lokalnoj postaji Radio Centar informirati građane i odgovarati na mnogobrojna pitanja koja se nameću prilikom implementacije novog sustava gospodarenja otpadom.

Prva emisija na aktualnu temu održana je 1. ožujka u studiju Radio centra Poreč na kojoj je gostovala tehnička direktorica Usluge Angela Tolušić, a na kojoj se između ostalog razgovaralo o aktualnim događanjima i aktivnostima koje komunalno društvo trenutno provodi. Emisije se odvijaju od 10 do 10.30 sati, a poslušati se mogu na stranicama Usluge.

Tako je jedno od brojnih pitanja bilo i završetak implementacije te početak funkcioniranja novog sustava gospodarenja otpadom u Červar Portu i to kao prvo naselje u kojem se započelo s obračunom otpada po stvarno predanom volumenu.

Prema planu u travnju sustav bi trebao zaživjeti i u ostalim gradskim naseljima, a gdje je u tijeku završna podjela individualnih i zajedničkih spremnika, kao i ugradnja polupodzemnih spremnika.

Jedno od aktualnijih pitanja svakako je i plan odvoza otpada, a koji je u nekim naseljima promijenjen.  Tako se u naseljima gdje su svim korisnicima podijeljeni vlastiti spremnici za miješani komunalni otpad te spremnici za papir, odvoz vrši jednom tjedno.  To su naselje Finida, Čimižin, Špadići, Naselje bolnica te Novo naselje odnosno naselje Jug. Oni su do sada imali dva odvoza tjedno, a podjelom vlastitih spremnika svim korisnicima uz ostale uvjete koji su omogućeni za odvojeno sakupljanje otpada, kao eko otoci u tim naseljima te reciklažno i mobilno reciklažno dvorište,  plan je izmijenjen.

Sva ostala naselja, kao i općine, ostala su na istom broju odvoza kao i uvijek ili 1 ili 2 puta tjedno ovisno o zoni, naravno, osim užeg i starog dijela grada Poreča gdje se otpad sada sakuplja 3-4 puta tjedno, a ljeti i svakodnevno.

S obzirom da je u zadnje vrijeme bilo čestih upita od strane građana da promjena plana odvoza ima za posljedicu pretrpane spremnike, istaknuto je  da djelatnici Usluge redovito obilaze i kontroliraju teren i ono što je između ostalog uočeno je činjenica da mnogi korisnici koji imaju svoje vlastite spremnike svoj otpad ne odlažu u svoje spremnike već isti odnose u one spremnike koji su još ostali kao zajednički i nalaze se na javnim površinama. Nažalost, često su upravo to eko otoci koji su sad postali spremnici za miješani komunalni, a ne reciklirani otpad.

Nadalje, kako je objavila Usluga na svojim web stranicma, u emisiji se apeliralo na svijest građana radi odgovornog postupanje s otpadom. Istaknuto je da je zadatak komunalnog društva da osigura sve materijalne i tehničke uvjete svim građanima za odvojeno prikupljanje raznih vrsta otpada, što je u velikoj mjeri i odrađeno, a i dalje se provode dodatne aktivnosti. Nerazvrstavanjem otpada te bacanjem svakakvog otpada u spremnike na eko otocima, koji služe isključivo za sakupljanje selektivnog otpada, gube se vrijedne i korisne sirovine koje se dalje mogu iskoristiti, a dobivamo smeće koje se mora sakupiti te zbrinuti na ŽCGO Kaštjun, što stvara dodatni trošak svim građanima.

Više o tome pročitajte na stranicama Usluge.

Tribina i demonstracija programa prevencije nasilja nad ženama 11. ožujka

POREČKI AMATERSKI GLUMCI PRIPREMILI KOMEDIJU: Predstava “Maneštra od kazališta” 11. i 12. ožujka