in

NAJBOLJIMA PRIMAMLJIVE NAGRADE: Raspisan natječaj za sudjelovanje na izložbi sportske fotografije

Ilustracija Pixabay

ZAJEDNICA SPORTOVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE i HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA u suradnji sa Sportskom zajednicom Istarske županije, Savezom sportova Unsko-sanskog kantona (BiH), Zavodom za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto – Dolenjska regija (SLO) i Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije raspisuju NATJEČAJ za sudjelovanje na izložbi sportske fotografije.


Na natječaju mogu sudjelovati amaterski i profesionalni fotografi bez ograničenja.
Fotografije moraju biti snimljene u 2019. i 2020. (zbog ograničenih mogućnosti snimanja fotografija u 2020. uzrokovanih pandemijom koronavirusa iznimno se prihvaćaju radovi snimljeni u 2019. pod uvjetom da nisu već prijavljeni na ovaj natječaj).

Krajnji rok dostave fotografija je 3. studeni 2020.
Autor može prijaviti neograničen broj fotografija, ali najviše tri rada (ili pojedinačne fotografije ili tri kolekcije) iz istog sporta, osim u atletici (najviše 3 fotografije iste discipline).
Kolekciju čine tri fotografije i prihvaća se kao jedan rad. U prijavnici treba jasno i nedvosmisleno naznačiti kolekciju te označiti raspored svake pojedine fotografije unutar kolekcije. Autor može u programima za obradu fotografija sam napraviti montažu svojih fotografija u kolekciju.
Autor može prijaviti do tri fotografije na temu fair playa odnosno fotografije koje prenose poruku fair playa i etičnosti u sportu.
Autor može prijaviti do tri fotografije u kategoriji „Sport u krizi“ odnosno fotografije koje na bilo koji način prenose atmosferu i stanje sporta za vrijeme pandemije koronavirusa.
Prijavu i predaju fotografija potrebno je obaviti putem online obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Zajednice sportova PGŽ www.sport-pgz.hr


Fotografije se šalju isključivo u digitalnom obliku u .jpg /.jpeg/ formatu pojedinačne veličine fotografije / datoteke / ne veće od 5 MB, rezolucije 300 dpi.
Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.
Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

Po zatvaranju natječaja sve pristigle fotografije pregledat će Prosudbeno povjerenstvo formirano od predstavnika struke i organizatora.
Prosudbeno povjerenstvo odabrat će do 50 najboljih fotografija te ih prirediti za izlaganje. Od najboljih fotografija povjerenstvo će istaknuti fotografiju za prvu, drugu i treću nagradu te posebna priznanja.


Prvo mjesto – zlatna medalja EUR 450
Drugo mjesto – srebrna medalja EUR 250
Treće mjesto – brončana medalja EUR 150
Nagrada u kategoriji fair playa EUR 250
Nagrada u kategoriji „Sport u krizi“ EUR 150

Nagrada (u naravi) za najboljeg mladog autora (autor na dan zaprimanja fotografija ima manje od 21 godinu)
5 pojedinačnih diploma za izvrsnost

Katalog izložbe:
Organizatori će izdati katalog u digitalnom formatu i dostaviti ga svim sudionicima natječaja na e- adresu navedenu u prijavnici.

Autorska prava:
Fotografije mogu biti korištene u promotivne svrhe poput izrade kataloga, plakata izložbe, sportskog godišnjaka i ostalih publikacija izdanih od strane organizatora te objave na Internet stranicama organizatora. Svi spomenuti oblici objava su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe, autora i sporta u cjelini,
Organizatori izložbe mogu koristiti prijavljene fotografije za potrebe popularizacije sporta, provedbe olimpijskih načela te aktivnosti usmjerenih promociji kulture i umjetnosti u funkciji sporta, Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora u svim oblicima objave bit će poštivana.
Sudionik natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za autentičnost i sadržaj prijavljenih fotografija,
Sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na uvjete natječaja.

Objava rezultata:
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zajednice sportova PGŽ.
Autori će biti obaviješteni e-mailom do kraja studenog 2020.

Zaštita osobnih podataka:
Popunjavanjem prijavnog obrasca i učitavanjem fotografija autor daje suglasnost organizatoru Natječaja za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja sportske fotografije 2020.
Podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te obavještavanje sudionika o ishodu Natječaja i obavijestima vezanim uz otvaranje izložbe te nagrada autorima,
Prikupljeni podaci neće biti prosljeđivani trećoj strani.

Izložba najboljih radova:
Organizatori će nakon zaključenog natječaja najbolje fotografije predstaviti javnosti na foto izložbi koja će biti organizirana početkom prosinca 2020. u Rijeci.
Mjesto i točno vrijeme održavanja izložbe odredit će se naknadno. Izložba, osim u Rijeci, može biti postavljena i u drugim mjestima Hrvatske te zemljama suradnika.

Glavni pokrovitelji izložbe: Primorsko-goranska županija Hrvatska olimpijska akademija

Pokrovitelji izložbe:
Hrvatski olimpijski odbor
Središnji državni ured za šport RH

Suradnik u projektu:
Fotoklub Rijeka

Aquarium Pula povodom Svjetskog dana morskih kornjača vraća oporavljenu želvu Marvina u more

NOVIGRAD/VRSAR: Bronca za Raula Dominika Holika i Lea Lukeza na kvalifikacijama za pojedinačno prvenstvo HSTS-a