in

POREČ: Izborna skupština Udruge kineziologa – Zoran Jendrašić ponovno predsjednik

Udruga kineziologa Poreči održala je ovog tjedna izbornu skupštinu čime je zaključeno četverogodišnje razdoblje rada (2017. – 2021.), a ujedno dogovoreni i predstavljeni zadaci udruge u predstojećem mandatu.

Najvažniji zaključci skupštine su potvrda mandata dosadašnjem predsjedniku Zoranu Jendrašiću i Upravnom odboru u sastavu Miroslav Mataija, Sunčica Hasagić, Miroslav Vranić i Loris Benussi. Novi „stari” postav vodstva udruge kineziologa ujedno je predstavio osnovne ciljeve i zadatke svog budućeg rada:

priprema „Strategije sporta grada Poreča” u sklopu „Strategije razvoja grada Poreča”, pokretanje „Univerzalne sportske škole” u vrtićima, organizacija rekreativnih aktivnosti građanstva pri SZGP i suradnja sa SZGP u provođenju sportskih događaja (Europski tjedan sporta, Olimpijski dan i sl.).

Predsjednik udruge Zoran Jendrašić na početku u kratkom je izlaganju izložio rad udruge u prethodnom mandatu, čiji je osnovni cilj bio predstavljanje uloge kineziologa, kao i popularizacija važnosti tjelesne kulture, tjelovježbe, zdravog načina života u životu naših sugrađana. Istaknuta suradnja u projektima i akcijama sa Zdravim gradom Poreč, Sportskom zajednicom grada Poreča, Udrugom penzionera – klub Galija, Istarskim domovima zdravlja, Osnovnom školom i vrtićima grada Poreča.
 Od održanih događaja i manifestacija istaknute su : Hoditi i zdrav biti (za građanstvo i učenike osnovnih škola), mini Olimpijada (vrtići), Hodanjem do zdravlja, Volonteri u parku, program prevencije i rehabilitacije KV bolesnika, prezentacije sportskih klubova grada Poreča. Kao jedan od najvažnijih ciljeva proteklog mandata bio je aktivno uključivanje kineziologa u rad SZGP, a koji je ispunjen biranjem Zorana Jendrašića u Izvršni odbor SZGP.
Kao osnovni problem rada Udruge istaknuta je nezainteresiranost mlađih članova u aktivnostima udruge čime iskazuju nezainteresiranost za prosperitet, suradnju ali i status kineziologa u gradu.

Što je KINEZIOLOGIJA ?
 „Kineziologija je kombinacija dviju riječi grčkoga podrijetla; kinezis – kretanje, odnosno gibanje i logos – zakon, znanost. Prema tome, kineziologiju možemo definirati kao znanost o kretanju. U širem smislu, kineziologija je znanost koja proučava zakonitosti upravljanja procesom vježbanja i posljedice tih procesa na ljudski organizam” (Mraković, 1993).
Kineziologiju dijelimo u četiri primijenjena područja, a to su: edukacija, rekreacija, sport i adaptirana tjelesna aktivnost (kineziterapija).
Tko je KINEZIOLOG ? 
 Kineziolog se obrazuju se na temelju znanstvenih pristupa procesu vježbanja i vrednovanju očekivanih kinezioloških učinaka u odgojno-obrazovnom sustavu, u natjecateljskom sportu, u sportskoj rekreaciji, kineziterapiji u svrhu rehabilitacijskih  postupaka, kao i provođenja sportskih programa za osobe sa invaliditetom sa primarnim ciljem poboljšanja i održavanja zdravlja svih sudionika kinezioloških aktivnosti.  
Završeni studenti preddiplomskog stručnog studija stječu kompetencije i vještine za uspješno provođenje stručnih poslova koji se ogledaju u kreiranju planova i programa trenažnih procesa u sportu, sportskoj rekreaciji, kondicijskoj pripremi sportaša i fitnesu kao i upravljanju kadrovskim, financijskim i prostornim resursima važnim za uspješno stručno djelovanje u pojedinim područjima primjene.


Autor Udruga kineziologa Poreč

Hrvatska priprema uvjete za lakši dolazak turista i što bolju turističku sezonu

Provaljeno u vikendice kod Marčane