in

POREČ: Mladi članovi Finide položili za učenička karate zvanja

U ponedjeljak u dvorani Palestra Karate klub ”Finida” iz Poreča održao je polaganje za učenička karate zvanja (kyu zvanja), odnosno polaganje za početničke i više pojaseve.
Ispit, kome je pristupilo ukupno 24 kandidata članova kluba, održao je licencirani ispitivač Hrvatskog karate saveza Mirko Banović.
 
Za bijelo-žuti pojas polagao je 1 član, za žuti 4, za narančasti 8, za crveni 4, za zeleni 2, za plavi 4 i za smeđi 1 član. Svi su uspješno položili za navedene  pojaseve, te će im biti uručene odgovarajuće diplome Hrvatskog karate saveza.
Sljedeći članovi uspješno su položili za pripadajuća zvanja:
 
 
Bijelo-žuti pojas (9.kyu)
 1. MEŠIĆ NINA

Žuti pojas (8. kyu)

 1. MEŠIĆ MARIJAN
 2. ŠTIFANIĆ TINA
 3. BANJAC ROCCO
 4. MARASTON TINA

Narančasti pojas (7. kyu)

 1. NANNICINI BRUNO
 2. ŠTIFANIĆ JAN
 3. STANIK ELLENA
 4. PAULOVIĆ LUNA
 5. ĆURKO FILIP
 6. ĆURKO PATRICK
 7. PUŠKARIĆ PAOLA
 8. LACMANOVIĆ TINA

Crveni pojas (6. kyu)

 1. ARIZANOVIĆ NINA
 2. ŠOLAJA LEAN
 3. ŠKOFIĆ SARA
 4. LACMANOVIĆ LANA

Zeleni pojas (5. kyu)

 1. KOS KARLO
 2. KOS NICOLAS

Plavi pojas (4. kyu)

 1. JOZIĆ LUCIJA
 2. RAMAJA EVA PAOLA
 3. RADOVAN CINTYA
 4. RADOVIĆ KATE         

Smeđi pojas (2. Kyu)

 1. BAF NIKA                                    

Iz trgovina se povlači eko proizvod jer sadrži pesticide

VRSAR: Proslavljen blagdan sv. Romualda u Samostanu sv. Mihovila nad Limom