in

SV. LOVREČ: Tribina o održivom gospodarenju otpadom 10. svibnja

U općinskoj vijećnici u Sv. Lovreču večeras, 10. svibnja, u 19 sati održat će se javna tribina za sve građane o održivom gospodarenju otpadom koju će voditi mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn.

Doznajte sve o gospodarenju otpadom, od zakonodavnog okvira, obvezama jedinica lokalne samouprave, građevinama za gospodarenje otpadom te načinima gospodarenja otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje otpada, kompostiranje i ponovnu upotrebu predmeta. Kroz raspravu i pitanja razjasnit će se sve nejasnoće.

Organizacija javne tribine sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Projekt su realizirale općine Tar-Vabriga, Vrsar, Funtana, Sveti Lovreč, Vižinada, Višnjan i Kaštelir-Labinci, te komunalna tvrtka Usluga Poreč.

NOVIGRAD sufinancira obnovu pročelja i krovova u povijesnoj jezgri

IZBORI U VIŽINADI: Evo tko je izabran u Vijeće talijanske manjine