in

SVE MJERE ŠTEDNJE OPĆINE VRSAR – Smanjenje plaća svima, prekid investicija, pojačani paket socijalne pomoći…

Sjedište Općine Vrsar - Foto Tanja Kocijančić

Općina Vrsar donijela je prošli tjedan paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu, te odlučila smanjiti plaće u općinskoj upravi svima – od načelnika, njegova zamjenika i pročelnika do svih ostalih službenika i namještenika. Smanjenje plaća dogodit će se i u vrtiću, Montrakeru i Turističkoj zajednici, o čemu je na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća detaljno izvijestio načelnik Ivan Gerometta.

-U uvjetima epidemije bolesti COVID -19 od početka je bilo izvjesno da će kriza imati veliki utjecaj na gospodarstvo, pogotovo na turizam koji je na našem području praktično monokulturna djelatnost. Javni sektor neminovno slijedi sudbinu gospodarstva jer se s opadanjem gospodarske aktivnosti smanjuju i prihodi. Mjere koje poduzima Vlada RH dodatno smanjuju prihode lokalne samouprave (primjerice mjere vezane za porez na dohodak), a očekuje se neizostavno smanjenje prihoda neposredno povezanih s turizmom (boravišna pristojba), naglasio je načelnik.

U tim uvjetima, pojašnjava Gerometta, bilo je nužno poduzeti mjere štednje na rashodovnoj strani proračuna koje su provedene i provode se.

Donosimo ih detaljno.

Pri izvršavanju proračuna odustalo se od svih investicija koje nisu ugovorene i/ili sufinancirane iz EU fondova, kao i od investicijskog održavanja.

Pri obavljanju redovnih tekućih aktivnosti u Općini inzistira se na maksimalnim uštedama u materijalu.

Općinskom komunalnom poduzeću Montraker naloženo je da se poslovi redovnog održavanja javnih i zelenih površina, te nerazvrstanih cesta svedu na najnužniju mjeru.

Smanjene su plaće za zaposlene službenike i namještenike u općinskoj upravi za 10%, a za pročelnika 15% za razdoblje od travnja do lipnja.

Za to isto razdoblje smanjene su plaće za odgajateljice, stručno i tehničko osoblje za 10%, a za ravnateljicu vrtića 15%.

Naloženo je ukidanje naknade za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Naloženo je poduzeću Montraker da provede smanjenje plaće za zaposlenike 10%, odnosno 15% ovisno o visini plaća za razdoblje od 3 mjeseca, a za Upravu smanjenje plaće od 30% do daljnjega.

Obustavljene su isplate tekućih donacija udrugama za razdoblje trajanja epidemije.

Opće mjere štednje naložene su u ustanovi i poduzeću kojih je osnivač Općina.

Predloženo je Turističkom vijeću Turističke zajednice Vrsar smanjenje plaće za zaposlene u Turističkom uredu od 10%, a za direktoricu 15% za razdoblje od travnja do lipnja, te je procedura u tijeku.

Također, predloženo je ukidanje naknade za članove Turističkog vijeća TZ-a do kraja mandatnog razdoblja.

-U razdoblju trajanja epidemije nastavit će se redovno isplaćivati i neće se umanjivati stipendije učenicima i studentima, jer je i ova pošast pokazala da je važno ulagati u znanje i obrazovanje, te poticati stručnost i kompetentnost, što je bio prioritet Općine od samog njenog osnutka, naglasio je načelnik.

Isto tako, budući da je vrlo izgledno proširenje kruga socijalno ugroženih stanovnika u ovim kriznim vremenima (sezonci, smanjenje plaća i drugo) najavio je da se priprema poseban paket socijalnih mjera u suradnji s ostalim institucijama (Crveni križ, domovi za starije, Fond Zdravi grad). Dakle, proširit će se krug najpotrebitijih korisnika i mjere, te osigurati dodatna sredstva za pomoć u vidu novčanih naknada ili kroz nabavu namirnica, a nažalost i nabavu zaštitnih sredstava za socijalno potrebite.

Ujedno, nastavlja se redovito sufinanciranje zdravstvenog sustava (Opća bolnica Pula, dodatni timovi Hitne medicine, smještaj liječnika), a Općina će sukladno mogućnostima u narednom razdoblju, u slučaju potrebe, osigurati dodatnu pomoć u vidu financijskih sredstava ili opreme, zaključuje se u izvještaju za Općinsko vijeće koje je pripremio načelnik Ivan Gerometta.

Liječnici obiteljske medicine objavili upute za građane

Obavezno testiranje za osobe koje na 72 sata dolaze iz inozemstva