in

Sve otkazano: I FUNTANA I VIŽINADA zatvorile svoje općinske uprave i javne prostore

I općine Funtana i Vižinada donijele su odluke o zatvaranju svojih općinskih uprava za rad sa strankama. Mještane su pozvale da ih kontaktiraju telefonom, poštom ili mejlom.

Vižinada – telefoni 052/446-102, 052/446-425, e-mail opcina@vizinada.hr

Funtana – telefon 052/445-442 , e-mail funtana@funtana.hr

Kao što je županijski stožer naložio, do utorka 14. travnja 2020. godine odgađaju se sve javne manifestacije, kulturna događanja, javni skupovi i sportska natjecanja na području i ovih općine. Zatvaraju se svi sportski objekti.

– Udrugama civilnog društva nalaže se zatvaranje prostora kojeg koriste kao i prostora koje te udruge koriste za manifestacije.
– Preventivno se zatvaraju svi sportski objekti, sportski tereni i igrališta.
– Nalaže se Turističkoj zajednici da putem sustava e-visitor evidentira sve pristigle turiste iz Republike Italije, te da informacije o istima dostavi nadležnoj sanitarnoj inspekciji, radi daljnjih postupanja.

Građani se i dalje pozivaju na pridržavanje propisanih higijenskih postupanja koja uključuju: češće i temeljito pranje ruku, izbjegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, korištenje dezinficijensa za ruke, prilikom kihanja i kašljanja koristiti maramice. Ukoliko osjetite znakove i simptome groznice, upale respiratornih puteva, čak i blage, ali novonastale, ne odlazite u zdravstvene ustanove nenajavljeno, već prije telefonom kontaktirajte svog liječnika ili epidemiologa za dogovor. Kontakt telefon dežurnog epidemiologa u Istarskoj županiji je 098/441 821 ili 098/982 56 87.

Za više informacija pratite njihove web stranice www.funtana.hr i www.vizinada.hr, te stranicu Općine Vižinada na Facebooku gdje se objavljuju najnovije informacije.

POREČ: Policija traži lopova Fiat Punta

vatra požar

POREČ: Vatrogasci objavili kako do dozvole za loženje vatre