in

TAR objavio poziv za financiranje projekata iz društvenih djelatnosti

Foto TZ Tar-Vabriga

Općina Tar-Vabriga objavila je javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz proračuna za 2022. godinu iz područja predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture. Javni poziv namijenjen je ustnovama.

Udruge će svoje programe/projekte radi sufinanciranja iz proračuna općine moći kandidirati na javni natječaj kojeg će općina objaviti nakon usvajanja proračuna za 2022. godinu, temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, ISTARSKA 8, 52465 TAR-TORRE, najkasnije do 15. listopada 2021. godine, s naznakom: JAVNI POZIV – NE OTVARAJ.

Više detalja pročitajte na stranicama općine https://tar-vabriga.hr/

Četiri brončane medalje za porečke karatiste

TZ TAR-VABRIGA: Novost vezana za testiranje na COVID-19