in

TAR: Općina prodaje nekretnine vrijedne 9 milijuna kuna

Foto TZ Tar-Vabriga

Općinski vijećnici na zadnjoj su sjednici donijeli odluku o raspisivanju natječaja za prodaju devet nekretnina u vlasništvu Općine Tar-Vabriga. Zemljišta se nalaze na području Tara i naselja Barbići, a početna cijena sveukupno im je 1,2 milijuna eura, odnosno oko 9 milijuna kuna.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči
Općine odnosno od 1. do 8. rujna do 12 sati bez obzira na način dostave.
Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8,
52465 Tar-Torre, poštom ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine TarVabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar-Torre.
Javno otvaranje ponuda održati će se u Vijećnici Općine u Taru; Istarska 8, dana 8. rujna s početkom u 13 sati.

Sve nekretnine koje se prodaju i druge informacije saznajte klikom na link https://tar-vabriga.hr/novosti/770

KAŠTELIR-LABINCI: Ribarska zadruga Istra zapošljava – Traži se 10 radnika/ca

Rasterećenje: Ovo su pristojbe koje više ne moramo plaćati