in

TAR: Otvoren natječaj za dodjelu općinskih priznanja

Tar tijekom obnove zvonika

Općina Tar-Vabriga otvorila je natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu općinskih priznanja koji je otvoren do 24. travnja. Pozivaju se građani da pošalju svoje prijedloge za dobitnike Plakete, Priznanja i Povelje počasnom građaninu. U nastavku donosimo detaljna objašnjenja za sva priznanja koja će se dodijeliti tijekom proslave Dana općine u srpnju.

JEDNE PLAKETE OPĆINE – dodjeljuje se osobama koje su svojim idejama i
njihovim realizacijama, bilo individualno ili unutar ustanove, doprinijele
promicanju imena Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega i kvalitetnijem stvaranju
njegova imagea u širim granicama i na različitim poljima (turizam, znanost,
kultura i tehnička kultura, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja,
sporta, zaštite okoliša, turizma i sl.);

JEDNOG PRIZNANJA OPĆINE – dodjeljuje se građanima Općine i drugim
osobama koje rade na području Općine, skupinama građana, poduzećima,
ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim osobama
prigodom njihovih obljetnica i drugih obljetnica za trajniju općepriznatu djelatnost
kojom su pridonijeli razvoju Općine, kao i za uzorne uspjehe u radu, zasluge za
napredak Općine, te unapređivanje kvalitete življenja u Općini;

JEDNE POVELJE POČASNOM GRAĐANINU OPĆINE TAR-VABRIGATORRE-ABREGA – Počasnim građaninom Općine može se proglasiti
državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom,
znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu
Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i
napretku čovječanstva ili na drugi način zadužio građane Općine Tar-VabrigaTorre-Abrega u Hrvatskoj, a i izvan državnih granica. Počasnim građaninom iznimno se može proglasiti i osoba koja ima prebivalište
na području Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega.

Priznanja se dodjeljuju sukladno Odluci o priznanjima Općine Tar-Vabriga-TorreAbrega za postignuća i doprinose iz oblasti gospodarstva, znanosti, odgoja i
obrazovanja, kulture i umjetnosti, tehničke kulture, sporta, zdravstva i socijalne
skrbi, te drugih područja rada i društvenog života od posebnog značaja za
Općinu.

Presliku Odluke o priznanjima možete dobiti u pisarnici Općine TarVabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, Tar, ili na web stranicama Općine http://tarvabriga.hr.

Prijedloge za kandidiranje mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe u pismenom
obliku. Prijedlog se treba sastojati od tri dijela: precizna biografija, radna i životna
dostignuća, za pravne osobe osnovne podatke te posebno istaknuti razloge zbog
kojih se osoba predlaže.
U prijedlogu je potrebno istaknuti za koji se oblik priznanja kandidat predlaže
(Plaketa, Priznanje, Povelja počasnom građaninu).

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici, od dana objave
javnog poziva, pa do zaključno 24. travnja na adresu:

OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA – ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA,
Istarska 8, TAR s naznakom „ZA PRIZNANJE OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA – NE OTVARATI“.

POREČ: Zadnja sjednica Vijeća u ovom mandatu obilježenom generacijskim projektima, izazovima i rekordima

TAR: Izvrsni rezultati učenica na natjecanju iz talijanskog jezika