in

TAR otvorio javni poziv za financiranje projekata i programa za predškolski odgoj, obrazovanje i zdravstvo

Općina Tar-Vabriga objavila je javni poziv za financiranje projekata i programa za čiju se realizaciju osiguravaju sredstva u proračunu.

Predmet ovog javnog poziva jest prikupljanje prijava programa i projekata koji se financiraju iz proračuna Općine za 2020. godinu i to iz područja predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture.

Prijave se podnose za projekte – kratkoročne, manje opsežne, uglavnom jednokratne aktivnosti, u koje je uključen manji broj korisnika te koje se provode u toku jedne kalendarske godine; te za programe – dugoročne i opsežne aktivnosti, u koje je uključen veći broj korisnika te koje se provode kontinuirano kroz duži niz godina.

Udruge će svoje programe/projekte radi sufinanciranja iz proračuna moći kandidirati na natječaj kojeg će Općina objaviti nakon usvajanja proračuna za 2020. godinu.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, ISTARSKA 8, 52465 TAR-TORRE, najkasnije do 9. listopada, s naznakom: JAVNI POZIV – NE OTVARAJ.

Svi uvjeti potrebni za prijavu dostupni su na web stranici općine www.tar-vabriga.hr.

Istarska policija uhvatila još jednu kriminalnu skupinu – preko granice prebacili najmanje 87 migranata

Flavia Paliaga peta na Zagreb Karate Cupu