in

TAR: Prijavite zaslužne građane za općinska priznanja i plakete

Zajednica Talijana Tar u doba prije korone/Ilustracija

Općina Tar-Vabriga sredinom srpnja slavi svoj dan, kao i dan svoje zaštitnice sv. Marije Karmelske. Osim cjelodnevne proslave i svečane sjednice Općinskog vijeća taj je dan i prigoda za podjelu općinskih priznanja zaslužnim građanima i tvrtkama.

Općina je objavila javni poziv za predlaganje koji je otvoren do 4. lipnja, do kada građani i pravne osobe mogu slati svoje prijedloge na adresu: Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Odbor za dodjelu priznanja, Istarska 8, Tar.

Ove će se godine dodijeliti jedna plaketa i to osobi koja je svojim idejama i
njihovim realizacijama, bilo individualno ili unutar ustanove, doprinijela
promicanju imena Općine i kvalitetnijem stvaranju imidža u širim granicama i na različitim poljima (turizam, znanost, kultura i tehnička kultura, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma i slično).

Potom će se dodijeliti jedno priznanje žitelju općine ili osobi koja radi na području Tara i Vabrige, ili skupini građana, poduzeću, ustanovi, vjerskoj zajednici ili udruzi građana prigodom njihovih obljetnica i drugih obljetnica za trajniju općepriznatu djelatnost.

Također, predviđeno je dodijeliti povelju počasnom građaninu Općine Tar-Vabriga.
Počasnim građaninom može se proglasiti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva ili na drugi način zadužio građane Općine u Hrvatskoj, a i izvan državnih granica. Počasnim građaninom iznimno se može proglasiti i osoba koja ima prebivalište na području Općine Tar-Vabriga.

Prijedloge za kandidiranje mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe u pismenom
obliku. Prijedlog se treba sastojati od tri dijela: precizna biografija, radna i životna
dostignuća, za pravne osobe osnovne podatke te posebno istaknuti razloge zbog
kojih se osoba predlaže.
U prijedlogu je potrebno istaknuti za koji se oblik priznanja kandidat predlaže
(Plaketa, Priznanje, Povelja počasnom građaninu).

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici na gore navedenu adresu.

Pijan vozio do policijske uprave i vrijeđao policajce

POREČ: Otvorena dječja igrališta i sportski tereni